Loading...

Fractuur os cuboideum

Fractuur os cuboideum
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-12-2015
Oorzaak
 • - Val met de voet in hyperdorsaalflexie in combinatie met abductie in de midvoet
 • - Hoog energetisch trauma (direct inwerkend geweld)
 • - Synoniem: Nutcracker fractureLichamelijk onderzoek
 • - Zwelling en hematoom
 • - Pijn aan laterale voetrandDiagnostiek
 • - X-voet AP, lateraal en 3/4-opname
 • - CT-scanClassificatie
Classificatie volgens OTA (Orthopaedic Trauma Association)
 • A- Extra-articulair
 • 76-A1 Avulsie
 •              76-A1.1 Anterieure avulsie
 •              76-A1.2 Laterale avulsie
 •              76-A1.3 Plantaire avulsie
 • 76-A2 Coronaal
 • 76-A3 Comminutief/crush


  • B- Één articulair oppervlak (Art. calcaneocuboidea of Artt. tarsometatarsales)
  • 76-B1 Sagitale vlak
  •              76-B1.1 Split
  •              76-B1.2 Depression
  •              76-B1.3 Split-depression
  • 76-B2 Horizontale vlak
  •              76-B2.1 Split
  •              76-B2.2 Depression
  •              76-B2.3 Split-depression


   • C- Intra-articulair (Art. calcaneocuboidea en Artt. tarsometatarsales)
   • 76-C1.1 Niet gedisloceerd
   • 76-C1.2 GedisloceerdConservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Niet gedisloceerde fracturen
 • - Ernstig comminutieve fractuuren zonder reconstructie mogelijkheden


(Na-)behandeling:
 • - 6 weken onbelast onderbeengips


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 1 week Na 6 weken Na 3 maanden
‐ X‐voet: stand conform?
- Gipswissel naar circulair kunstof onderbeensgips (COBG)
‐ X‐voet
‐ Gips verwijderen
‐ Oefeninstructies: belast mobiliseren
‐ Zn fysiotherapie
‐ Functiecontrole
- X-voet
‐ Oefeninstructies
‐ Zn fysiotherapieOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Intra-articulaire fracturen met >2mm dislocatie (die te fixeren zijn)


(Na-)behandeling:
 • - Bloedige repositie en schroeffixatie eventueel i.c.m. overbruggende externe fixateur van calcaneus naar MT4 of MT5
 • - 12 weken onbelast, eventueel vanaf 6 weken partieel belasten (20kg)


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden Na 12 maanden
- Hechtingen verwijderen
- Oefeninstructies
- Functiecontrole
- X-voet
‐ Evt. verwijderen externe fixateur
‐ Oefeninstructies
- Belasten, evt partieel belasten
‐ ZN fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Evt. start volledig belasten
- Oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Zn oefeninstructies
- Zn start fysiotherapie
- Functiecontrole
- X-voet
- Beoordelen noodzaak VOSM bij volledig radiologisch consolidatie
- Tekenen/klachten van artrose of AVN?Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Pseudo-artrose
 • - Artrose art. calcaneocuboidea (gewricht van calcaneus met cuboid)
 • - Artrose artt. tarsometatarsales (gewricht van cuboid met MT 4-5)
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - (Na-)bloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Zenuwletsel (n. peroneus superficialis, n. suralis)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Nonunion
 • - Diep veneuze trombose
 • - Artrose art. calcaneocuboidea (gewricht van calcaneus met cuboid)
 • - Artrose artt. tarsometatarsales (gewricht van cuboid met MT 4-5)