Loading...

Zuggurtung elleboog

Zuggurtung elleboog
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 11-04-2017
Operatieverslag Zuggurtung elleboog
Indicatie: Olecranonfractuur links, AO 21-B1.1

Verslag: Time out procedure. Kefzol 1000mg intraveneus. Algehele anesthesie. Patient in rugligging met deken onder linker lichaamshelft, schouder in adductie en gebogen elleboog op handtafel. Palpatie van olecranon. Longitudinale incisie vanaf 2 centimeter boven de tip van het olecranon ligt buigend naar lateraal rondom de tip van olecranon en ongeveer 5 centimeter naar distaal. Diathermische divisie van het proximale subcutane weefsel tot op het olecranon. De n. ulnaris in de groeve aan de achterzijde van de mediale epicondyl wordt niet geïdentifeerd en niet gezien. Mobiliseren van flexor carpi ulnaris aan mediale zijde en anconeus aan laterale zijde zodat er voldoende exposure om de fractuur te reduceren. Schoonmaken van fractuur met rasp. Spoelen met NaCl 0,9%. Reductie van de fractuur met Weberse klem. Boorgat met 2.0mm boor 40mm distaal van de fractuur en 5mm van de posterieure cortex. Maken van een loop van 1.0mm cerclagedraad op 1/3 van de lengte. Korte deel van de cerclagedraad door het boorgat. Boren van 1.6mm K-draad mediaal door de kop van het olecranon door 2 cortices. Aan het einde 1cm terugboren. Afknippen van K-draad waarbij deze er nog 2cm uitsteekt. Een 2de 1.6mm K-draad lateraal op dezelfde manier plaatsen als de vorige. Verwijderen van Weberse klem. Het lange deel van de 1.0mm cerclagedraad in een figuur-acht om de uitstekende K-draden plaatsen en beide uiteinde in elkaar draaien. Tegelijk aandraaien van Zuggurtung met 2 tangen totdat er voldoende compressie is. Bijknippen van uiteinden en deze richting het olecranon buigen. De uitstekende K-draden 180 graden ombuigen en met hamer deze verder het olecranon inslaan. Controle onder röntgendoorlichting laat een goede stand zien. Controleren van flexie, extensie, pro- en supinatie in elleboog zonder tekenen van instabiliteit en voldoende range of motion. Subcutis sluiten met Vicryl 3.0 en intracutaan met Monocryl 3.0. Sign out procedure. 20cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Zuggurtung osteosynthese olecranon links

Post-operatieve instructies:
- Oefenstabiel
- Niet belastingstabiel
- Drukverband 24 uur laten zitten
- Poliklinische controle over 2 weken voor wondinspectie en start fysiotherapieComplicaties
  • Operatieve behandeling:1
  • - Nabloeding
  • - Wondinfectie
  • - Prominent gevoel van K-draden onder huid
  • - Secundaire dislocatie van K-draden waardoor pijn (42-66%), perforatie van de huid (8%) of lokale inflammatie
  • - Verwijderen van osteosynthesemateriaal (46-82%)Referenties
1. Marco M. Schneider, Tobias E. Nowak, Leonard Bastian, Jan C. Katthagen, Jörg Isenberg, Pol M. Rommens, Lars P. Müller, and Klaus J. Burkhart Tension band wiring in olecranon fractures: the myth of technical simplicity and osteosynthetical perfection Int Orthop. 2014 Apr; 38(4): 847–855.