Loading...

Proximale humerusfractuur

Proximale humerusfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 19-02-2017
Oorzaak
Val op de buitenzijde van de bovenarm of op de gestrekte armLichamelijk onderzoek
 • - Pijn van de bovenarm
 • - Functio laesa van bovenarm
 • - Soms afwijkende schouder contour
 • - Hematoom in axillaDiagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X-schouder AP en Y-opname (Neer), evtentueel axiale opname
 • - Bij verdenking 3-part of 4-part: laagdrempelig een CT-schouder
 •  
 • CT-schouder
 • - Dislocatie?
 • - Botkwalitiet?
 • - Head split?
 • - Plan voor eventuele prothese?Classificatie
 • - Neer-classificatie: De criteria voor dislocatie is 45 graden angulatie of meer dan 1 cm dislocatie tussen fractuurdelen. Indien dislocatie minder is, dan wordt er gesproken van minimale dislocatie, ondanks het aantal fracturen.
 •  
 • - 1-part: Niet gedisloceerde fracturen
 • - 2-part: Fractuur collum chirurgicum of tuberculum majus of tuberculum minus met dislocatie
 • - 3-part: Fractuur collum chirurgicum met tuberculum majus of tuberculum minus met dislocatie
 • - 4-part: Fractuur collum chirurgicum, tuberculum makus, minus en collum anatomicumConservatieve behandeling
  Indicaties
  • - Alle 1-part fracturen
  • - Stabiele 2 & 3 part fracturen met geringe dislocatie
  • - Geïmpacteerde fracturen
  • - Kinderen
  • - Gedisloceerde fracturen indien
  •         * ernstige osteoporose
  •         * significante co-morbiditeit
  •         * lage compliance


  (Na-)behandeling
  • - Functioneel
  • - Immobilisatie met collar en cuff gedurende 2 a 3 weken
  • - 1ste week rust
  • - 2de & 3de week slingeroefeningen (op geleide van klachten uitbreiden)


  Follow-up:
  • - Controle na 1 week met uitleg + X-controle schouder AP & Y (cave: secundaire dislocatie)+ oefeninstructies meegeven, fysiotherapie op indicatie
  • - Controle na 3 weken
  • - Controle na 6 weken


  Fysiotherapeutisch behandelschema
  • Fase 1 (3 weken): Immobilisatie
  • - Immobilisatie voor 2 weken
  • - Slingeroefeningen
  • - Voorzichtig geassisteerde bewegingen
  • - Vermijden externe rotatie in de eerste 6 weken
  •  
  • Fase 2 (week 3-9): Passieve/geassisteerde range of motion
  • - Actief geassisteerde anteflexie en abductie oefeningen
  • - Voorzichtig functioneel gebruik in week 3 t/m 6 (geen abductie tegen weerstand)
  • - Geleidelijk afbouwen van geasssisteerde oefeningen vanaf week 6
  •  
  • Fase 3 (week 9): Progressieve weerstandoefeningen
  • - Isotone, concentrische en eccentrische weerstandsoefeningen
  • - Indien gewrichtstijffheid met botgenezing dan starten met passieve strekoefeningen door fysiotherapeut

  Functiecontrole:
  Abductie / Adductie Anteflexie / Retroflexie Endo- / exorotatie bij arm naast lichaam met 90° gebogen elleboog met palm omhoog Anteversie / retroversie bij arm loodrecht in transversale vlak Endo- / exorotatie bij arm in 90° abductie met 90° gebogen elleboog
  180° - 0° - 40° 180° – 0° – 50° 70° – 0° – 60° 160° – 0 °– 50° 70° – 0° – 90°Operatieve behandeling
  Indicaties
  • 1-part fractuur van tuberculum majus:
        - >3mm dislocatie (sportatleten)
        - >5 mm dislocatie (jong actieve mensen)
        - >10mm dislocatie (ouderen)
  • - 2-3 part fracturen met ongunstige prognostische factoren:
        - Medial hinge >1cm
        - Varus
        - Dislocatie > 1/2 schachtbreedte humerus
        - Verplaatsing tuberculum majus in subacromiale ruimte
  • - 4-part fracturen en intra-articulaire luxatie fracturen
        - Headsplit
        - Impressie

  (Na-)behandeling
  • Philos-plaat of Multiloc proximal humeral nail
  •  
  • Arthroplastiek
  • - Head split fracturen, zonder perfusie van de humeruskop
  • - Niet reconstruceerbare fracturen jonge patienten (hemiarthroplastiek)
  • - Ouderen met complexe 3-4 part met slechte botkwaliteit (reversed arthroplastiek)

  Follow-up:
  • - Controle na 2 weken met uitleg + hechtingen verwijderen + oefeninstructies meegeven + start fysiotherapie
  • - Controle na 6 weken + functiecontrole + X-controle schouder AP & Y
  • - Controle na 12 weken + functiecontrole + X-controle schouder AP & Y

  Functiecontrole:
  Abductie / Adductie Anteflexie / Retroflexie Endo- / exorotatie bij arm naast lichaam met 90° gebogen elleboog met palm omhoog Anteversie / retroversie bij arm loodrecht in transversale vlak Endo- / exorotatie bij arm in 90° abductie met 90° gebogen elleboog
  180° - 0° - 40° 180° – 0° – 50° 70° – 0° – 60° 160° – 0 °– 50° 70° – 0° – 90°Complicaties
 • Conservatieve behandeling: 1
 • - Functiebeperking, voornamelijk bij extensie, gemiddeld 30o
 • - Avasculaire necrose (0,8%)
 • - Secundaire dislocati of instabiliteit (0,8%)
 • - Symptomatische malunion (4%)
 • - Non-union (4%)
 • - Frozen shoulder (4%)
 • - Rotator cuff letsel (0,8%)
 • - CRPS
 • Operatieve behandeling: 1
 • - Functiebeperking ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Wondinfectie (1,6%)
 • - Zenuwletsel (1,6%)
 • - Avasculaire necrose (3,2%)
 • - Secundaire dislocatie of instabiliteit
 • - Osteosynthese materiaal problemen / migratie (8%)
 • - Symptomatische malunion (3,2%)
 • - Non-union
 • - Frozen shoulder (4,8%)
 • - Rotator cuff letsel (2,4%)
 • - Re-operatie (9%)
 • - CRPS (0,8%)
 • - PneumothoraxReferenties