Loading...

GIST

GIST
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 14-05-2020
Algemeen
 • - Meest voorkomende mesenchymale tumor van tractus digestivus
 • - Definitie GIST: KIT (CD117, stem cell factor receptor)- positieve mesenchymale spindle cell or epithelioid neoplasmata 4
 • - Incidentie: 15 per miljoen per jaar 1
 • - GIST tumorgenese vanuit Interstitiele Cellen van Cajal (ICC) en hangt af van de transcriptie van factor ETV1 13
 • - ICC: elektrische pacemaker van tractus digestivus (peristaltiek), interface tussen de autonome innervatie van de darmwand en het gladde spierweefsel
 • - KIT protein (CD117) zit op ICCs
 • - 20-30% zijn maligne tumoren
 • - Leeftijd: >50 jaar - voornamelijk tussen 55-65 jaar 6
 •  
 • Distributie anatomische lokatie 3 :
 • - Maag (50-60%)
 • - Dunne darm (20-30%)
 • - Colon en rectum(10%)
 • - Oesofagus (5%)
 • - Elders intra-abdominaal, mesenterium, omentum en retroperitoneum (5%)Klinische presentatie
 • Asymptomatisch als toevalsbevinding:
 • - bij endoscopische onderzoek in wand van slokdarm of duodenum 2
 • - bij laparotomie/laparoscopie in de wand van dunne darm of maag
 • - bij rectaal toucher bij prostaat- of gynaecologische onderzoek van rectale GIST tumoren
 • - bij X-thorax als oesofageale massa
 • Symptomatisch:
 • - Dysfagie bij GIST in oesofagus
 • - Hoge GI bloeding bij GIST in maag en dunne darm
 • - Lage GI bloeding, darmperforatie, pijn, obstructie of combinatie hiervan bij GIST in colon
 • - Zelden extern palpabel (dan vaak malignne)Diagnostiek
 • - Lab: algemeen bloedbeeld / chemie
 • - CT-thorax abdomen met iv-contrast
 • - Verkrijgen / revisie van PA (bij voorkeur histologie) + mutatie-analyse
 • - Voorkeur middels endo-echografie met transluminale biopsie
 • - Indien endo-echo niet mogelijk dan primaire resectie middels laparoscopie of laparotomie
 • - Percutane biopsie bij gemetastaseerde of inoperabele tumoren (voorkeur altijd endo-echo) 
 •  
 • Op indicatie:
 • - MRI rectum bij rectale GIST
 • - FDG-PET-CT scan bij metastasen of indien R0 resectie niet mogelijk is (locally advanced)Behandeling
 • Gespecialiseerd GIST-centrum:
 • - Multidisciplinaire beoordeling in GIST-centrum voor behandeladvies/behandeling (AvL Amsterdam, UMCG, LUMC, Radboud, Erasmus)
 •  
 • Conservatief
 • - Tumoren <2cm: vervolgen via endoechografie en bij groei verwijderen
 • - Indien er majeure chirurgie moet worden verricht (Whipple/PPPD e.d.)
 •  
 • Gelocaliseerde ziekte
 • - Tumoren >2cm
 • - Primaire behandeling van niet gemetastaseerde GIST: complete chirurgische verwijdering 9
 • - Orgaansparende excisie, marge van enkele millimeters is voldoende
 • - Oesofagusresectie bij GIST in oesofagus
 • - Zelden Whipple/PPPD bij GIST in duodenum
 • - Bij R1 resectie overwegen re-excisie, mits de resttumor verdacht gebied terug gevonden kan worden en verwijderd zonder majeure functionele gevolgen
 • - Voorkeur: "open" resectie, bij makkelijk gelegen GIST tumoren dan overwegen laparoscopisch excisie 9
 • - Adjuvante therapie met Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) bij High Risk Tumoren volgens Miettinen
 •  
 • Locally advanced ziekte
 • - Neoadjuvante behandeling met een Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) kan bij locally advanced ziekte de resectabiliteit verbeteren
 • - Rectum en cardia GIST vaak neo-adjuvante behandeling
 • - Indien niet mogelijk om orgaansparend te opereren of indien multiviscerale resectie nodig is
 • - Maximale bereikbare respons na 6-12 maanden, gevolgd door resectie
 • - Monitoring repons met CT met iv-contrast of FDG-PET-CT scan (vnl bij locally advanced) 10
 • - Respons-monitoring met Choi-criteria: afname in GIST grootte >10% of afname in tumor densiteiti op CT >15% 12
 •  
 • Gemetastaseerde ziekte
 • - Palliative behandeling met Tyrosine Kinase Inhibitor (TKI) via medische oncologieAdjuvante therapie - Risicoclassificatie Miettinen
 • Indicatie:
 • - High risk tumoren volgens Risicoclassificatie Miettinen - >50% kans op recidief
 • - Per-operatieve tumorperforatie
Risicoclassificatie volgens Miettinen voor selectie van adjuvante therapie bij GIST tumoren 8
Tumor parameters Risico op lokaal recidief / metastasen (%)
Groep Tumor grootte
(cm)
Mitotische index
(per 50 HPF)
Maag Dunne darm Duodenum Rectum
1 ≤2 cm ≤5 None (0%)
2 >2 - ≤5 cm ≤5 Very low (1,9%) Low (4,3%) Low (8,3%) Low (8,5%)
3a >5 - ≤10cm ≤5 Low (3,6%) Moderate (24%) High (34%) High (57%)
3b >10 cm ≤5 Moderate (12%) High (52%) High (34%) High (57%)
4 ≤2 cm >5 None * (0%) * (50%) ** ** High (54%)
5 >2 - ≤5 cm >5 Moderate (16%) High (73%) High (50%) High (52%)
6a >5 - ≤10 cm >5 High (55%) High (85%) High * (86%) High * (71%)
6b >10 cm >5 High (86%) High (90%) High * (86%) High * (71%)
* Serie met kleine aantallen, komt weinig voor
** Geen tumoren in serie met deze parameters

 • 1ste lijn - Imatinib (Glivec®):
 • - Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, STI-571
 • - Blokkeert ATP binding aan tyrosine kinase, inhibeert het geactiveerde KIT protein (CD117)
 • - Induceert apoptose in KIT+ GIST cellen
 • - Bijwerkingen: misselijkheid, vochtretentie (periorbitaal oedeem, congestief hartfalen), verlengde QT tijd - dosisaanpassing of tijdelijk staken
 • - PDGFRA-mutatie: D842V of D842I puntmutaties - reageert niet op Imatinib
 • Dosering Imatinib:
 • - Imatinib 1dd400mg voor 3 jaar (inclusief neo-adjuvante periode meegerekend)
 • - Dosering op geleide van bloedspiegel Imatinib
 • - Streefwaarde dalspiegel Imatinib: >1000 ng/ml 11
 • - Uitzondering: Exon 9 mutaties - dosis evt. ophogen naar 1dd800mg
 • 2de lijn - Sunitinib (Sutent®)
 • - Falen van Imatinib, als gevolg van resistentie of intolerantie
 • - Sunitinib 1dd 37,5mg of alternatief schema: 1dd 50mg (4 weken behandeling / 2 weken zonder) óf (2 weken behandeling / 1 week zonder)
 • - Dosering op geleide van bloedspiegel Sunitinib
 • - Therapeutisch spiegel: 37,5 - 75 ng/ml bij alternatief schema: 50 - 75 ng/ml
 • 3de lijn - Regorafenib (Stivarga®)
 • - Bij gevorderd stadium na falen van Imatinib en Sunitinib
 • - 1 behandelcyclus (4 weken): 1dd160mg gedurende 3 weken, gevolgd door 1 week zonder behandelingVragen aan patholoog
 • - R0 of R1 resectie?
 • - Diameter tumor?
 • - Mitotische telling (per 50 HPF)?
 • - Immunhistochemisch schema: KIT(CD117), CD34, SMA, Desmin, S-100 ? 3
 • - Mutatie-analyse ?Prognose

Geschatte overall overlevingspercentages in Zweeds Cohort 1Follow-up
High Risk GIST tumoren:
Tijd post-OK Lichamelijk onderzoek Lab (Bloedbeeld, Chemie, Imatinib-spiegel) CT-abdomen Lastmeter
2 weken Normale post-op controle
3 maanden X X
6 maanden X X
9 maanden X X
1 jaar X X X X
1 jaar 3 maanden X X
1 jaar 6 maanden X X
1 jaar 9 maanden X X
2 jaar X X X X
2 jaar 3 maanden X X
2 jaar 6 maanden X X
2 jaar 9 maanden X X
3 jaar X X X X
3 jaar 6 maanden X X
4 jaar X X X
4 jaar 6 maanden X X
5 jaar X X X
5 jaar 6 maanden X X
6 jaar X X X
7 jaar X X X
8 jaar X X X
9 jaar X X X
10 jaar X X X

Intermediate Risk GIST tumoren:
Tijd post-OK Lichamelijk onderzoek CT-abdomen Lastmeter
2 weken Normale post-op controle
4 maanden X X
8 maanden X X
1 jaar X X X
1 jaar 4 maanden X X
1 jaar 8 maanden X X
2 jaar X X X
2 jaar 4 maanden X X
2 jaar 8 maanden X X
3 jaar X X X
4 jaar X X X
5 jaar X X X
6 jaar X X X
7 jaar X X X
8 jaar X X X
9 jaar X X X
10 jaar X X X

Low Risk GIST tumoren:
Tijd post-OK Lichamelijk onderzoek CT-abdomen Lastmeter
2 weken Normale post-op controle
1 jaar X X X
2 jaar X X X
3 jaar X X X
4 jaar X X X
5 jaar X X X

Very low Risk GIST tumoren:
- Geen follow-upPatientenvoorlichtingComplicaties
 • Korte termijn:
 • - Afhankelijk van lokatie GIST ("tailor-made")
 • - Tumorruptuur (<5%) bij operatie 7
 • - R1-resectie (6,1%) 14
 • Lange termijn:
 • - Afhankelijk van lokatie GIST ("tailor-made")
 • - Recidief lokatie: Peritoneum (64%), levermetastasen (50%) of beide (19%) 14
 • - Zeldzame lokaties: Lymfklieren (2,3%) bot- (1,1%) en longmetastasen (0,7%) 14Referenties