Loading...

Halluxfractuur

Halluxfractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 23-05-2015




Epidemiologie
 • - ♂ : ♀ = 1 : 1 1
 • - 3.6–8% van alle letsels aan de onderste extremiteiten 2-3



Etiologie
 • - Hyperdorsiflexie van de hallux gecombineerd met axiale druk
 • - Val van hoogte
 • - Crush (voorwerp op teen)
 • - Stomp (stoten van teen)



Anatomie
Het proximale oppervlak van de proximale falanx heeft een concave vorm die overeenkomt met de dwars georienteerde metatarsale kop. Stabiliteit wordt bepaald door de ligamentaire en weke delenstructuren Een intra-articulaire menscus zorgt voor extra stabiliteit. De extensor hallucis longus (EHL) en de flexor hallucis longus (FHL) kruizen het gewricht in het midden dorsaal en plantair en hechten aan op de distale falanx. 4



Klinisch beeld
 • - Zwelling
 • - Ecchymose (Blauwe hallux)
 • - Pijn
 • - Deformiteit
 • - Subunguaal hemtaoom >> ontlasten



Diagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - AP, 3/4 en lateraal van de voet
 • Beschrijving van fractuur:
 • - Intra- of extra-articulair?
 • - Type fractuur: dwars, spiraal, comminutief, avulsie, Mallet
 • - Niveau van fractuur: distaal, schacht, proximaal
 • - Mate van dislocatie: geen, <2 mm, 2 -5mm, >5mm
 • - Mate van angulatie: geen, 1-10o, 11-20o, >20o

Gedisloceerde proximale phalanx fractuur van de hallux



Classificatie
Geen classificatiesysteem



Conservatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Fractuur basisphalanx (P1)
 • - Fractuur eindphalanx (P2)
 • - Mallet < 1/3 gewrichtsoppervlakte
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - P1: 1 week onderbeengipsspalk (evt. direct gipsschoen) gevolgd door 2 weken gipsschoen
 • - P2: Geen immobilisatie, eventueel dakpanpleister met stevige schoen
 • - Bij Mallet: immobilisatie met extensiesplint (dorsale thermopast splint) voor 6-10 weken
 •  
 • Follow-up
 • Poliklinische follow‐up
  P1 fractuur:
  Na 1 week Na 3 weken Na 6 weken (op indicatie)
  - Gipswissel naar gipsschoen - Gips af
  - Oefeninstructies
  - Belasten op geleide van pijn
  - Functiecontrole
   
  P2 fractuur:
  Geen poliklinische follow-up
   
  Mallet:
  Na 1 week Na 6 weken Na 10 weken
  - Aanleggen dorsale thermoplast splint - Spalk af
  - Spalk om bij risicovol gedrag (sport etc)
  - Oefeninstructies
  - Belasten op geleide van pijn
  - Functiecontrole



Operatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Gedisloceerde intra-articulaire P1 fracturen die met longitudinale tractie niet te reponeren zijn
 • - Gedisloceerde epifysaire fracturen
 • - Open fracturen
 • - > 1/3 gewrichtsoppervlakte bij Mallet
 • - Instabiel gewricht met plantaire subluxatie bij niet verdragen of falen van conservatieve behandeling
 •  
 • Behandeling:
 • - Percutane K-draadfixatie of open schroef/plaatosteostynthese
 •  
 • Follow-up
 • - Afhankelijk van operateur



Complicaties
 • Conservatieve behandeling:
 • - Pijnlijke, stijve teen, vooral bij intra-articulair verlopende fracturen
 • - Artrose bij intra-articulaire fracturen
 • Conservatieve behandeling bij Mallet: 5,6
 • - Palpable dorsale deformiteit
 • - Milde flexie deformiteit
 • - Verminderde rang of motion in het IP gewricht
 • Operatieve behandeling:
 • - Wondinfectie
 • - Nabloeding
 • - Uitbreken osteosynthese materiaal
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagde osteosynthese



Fysiotherapie
Verwijzing Fysiotherapie Onderste Extremiteiten



Coderingen
Diagnose Behandel Combinatie (DBC/DOT)
Chirurgie 239
Orthopedie 3030

ICD-10
Fractuur van teen S92.00
Abbreviated Injury Scale (AIS)
Phalange fracture - Great Toe NFS 858211.1
Phalange fracture - Great Toe - open 858212.1
Phalange fracture - Great Toe - extra articular or shaft 858251.1
Phalange fracture - Great Toe - extra articular or shaft - open 858252.1
Phalange fracture - Great Toe - partial articular 858261.1
Phalange fracture - Great Toe - partial articular - open 858262.1
Phalange fracture - Great Toe - complete articular 858271.1
Phalange fracture - Great Toe - complete articular - open 858272.1



Referenties