Loading...

Tromboseprofylaxe

Tromboseprofylaxe
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 04-10-2015
Nieuwe richtlijn in het kort
  • Individuele risicoschatting bij deze patient(e) voor kans op veneuze trombo-embolie:
  • - Nee: Leeftijd >75 jaar
  • - Nee: BMI >30
  • - Nee: Trombose VG
  • - Nee: Bekende erfelijke trombofilie (proteine C, proteine S, of antitrombinedeficientie, factor V Leiden, protrombine 20210A mutatie)
  • - Nee: Recent CVA <1 maand (ischemisch / hemorragisch)

  • Op basis van bovenstaande geen indicatie voor tromboseprofylaxe schatting bij deze patient(e) voor kans op veneuze trombo-embolie. Indien bovenstaande met JA is beantwoord is er een indicatie voor tromboseproylaxe.Invulschema risicoberekeningGroep 1: Congenitale risicofactoren
Variabele Waarde Punten
Leeftijd > 12 jaar 1
<12 jaar 0
Bekende congenitale trombofilie Antitrombine deficiëntie 2
Proteïne C deficiëntie 2
Proteïne S deficiëntie 2
Factor V mutatie 1
Factor II mutatie 1Groep 2: Verworven risicofactoren
Variabele Waarde Punten
Veneuze trombose in voorgeschiedenis 3
Immobiliteit Coma 1
Paralyse / parese 1
Gips onderste extremiteit 1
Verwachte immobiliteit > 72 uur 1
Obesitas SDS voor gewicht > +2 1
Chronische ziekten Sikkelcelanemie 1
Nefrotisch syndroom 1
Chronische nierinsufficiëntie 1
Cardiomyopathie 1
Congenitale hartziekte 1
Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 1
Maligniteit < 6 maanden na diagnose 1
Chronische longziekte 1
Congenitaal defect van glycosylering 1
Acute ziekten Ernstige infectie/sepsis 1
Dehydratie of shock 1
Therapie Hoge dosis oestrogenen voor lengte reductie 2
Asparaginase 2
Overig Centrale veneuze katheter 1
Lupus anticoagulans 1Groep 3: Risicofactoren Chirurgie
Variabele Waarde Punten
Operaties met hoog risico Hart en longen 2
Buik 2
Heup 3
Bekken 3
Onderste extremiteit 3
Wervelkolom 3
Operaties met laag risico KNO-gebied 1
Kaak 1
Oog 1
Urologie 2
Neurochirurgie 2
Gynaecologie 2
Orthopedie 2
Traumata Fracturen bekken, heup, onderste extremiteit (conservatief behandeld) 3Risicoberekening: Indicatie tromboseprofylaxe
Totale score Profylaxe therapie: Consult hematoloog is geïndiceerd bij:
Groep 1 + Groep 2 + Groep 3 < 4 punten: geen profylaxe
≥ 4 punten: wel profylaxe

20-30 kg nadroparine 950 IE sc 1x daags
30-50 kg nadroparine 1900 IE sc 1x daags
> 50 kg nadroparine 2850 IE sc 1x daags
(antifactor Xa- spiegel: 0.1 – 0.3 kU/L)
Actieve bloeding
Ernstige hypertensie
Ernstige stollingsstoornis
Heparine- allergie
Therapeutische antitrombotische therapieReferenties
1. Richtlijn Diagnostiek, Preventie en Behandeling van Veneuze Trombo-embolie en Secundaire Preventie Arteriële Trombose, 2008