/favicon.ico" type="image/x-icon" />
Groep 1: Congenitale risicofactoren
Leeftijd:
<12 jaar
>12 jaar
Bekende congenitale trombofilie:
Antitrombine deficientie
Proteine C deficientie
Proteine S deficientie
Factor V mutatie
Factor II mutatie
Groep 2: Verworven risicofactoren
Veneuze trombose in voorgeschiedenis:
Veneuze trombose in voorgeschiedenis
Immobiliteit:
Coma
Paralyse / parese
Gips onderste extremiteit
Verwachte immobiliteit > 72 uur
Obesitas:
SDS voor gewicht > +2
Chronische ziekten:
Sikkelcelanemie
Nefrotisch syndroom
Chronische nierinsufficientie
Cardiomyopathie
Congenitale hartziekte
Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
Maligniteit < 6 maanden na diagnose
Chronische longziekte
Congenitaal defect van glycosylering
Acute ziekten:
Ernstige infectie/sepsis
Dehydratie of shock
Therapie:
Hoge dosis oestrogenen voor lengte reductie
Asparaginase
Overig:
Centrale veneuze katheter
Lupus anticoagulans
Groep 3: Risicofactoren Chirurgie
Operaties met hoog risico:
Hart en longen
Buik
Heup
Bekken
Onderste extremiteit
Wervelkolom
Operaties met laag risico:
KNO-gebied
Kaak
Oog
Urologie
Neurochirurgie
Gynaecologie
Orthopedie
Traumata:
Fracturen bekken, heup, onderste extremiteit (conservatief behandeld)