Loading...

Stomp buiktrauma bij kinderen

Stomp buiktrauma bij kinderen
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 26-06-2014
StroomschemaLichamelijk onderzoek
 • - Subtiele afwijkingen zoals een kleine schaafwond tgv fietsstuur in buik 1
 • - "Seat belt sign" is pathognomisch voor inwendig letsel
 • - Een initieel niet afwijkend lichamelijk onderzoek sluit inwendig letsel overgens niet uit
 • - Lichamelijk onderzoek na elke uren herhalenAanvullend onderzoek
 • Labonderzoek:
  Bloedbeeld, leverfunctie, nierfunctie, amylase

 • FAST echografie (Focused Assessment with Sonography in Trauma):
  - Hoge specificiteit voor aanwezihheid hemoperitoneum (83-98%), lage sensitiviteit
  - Bij hemodynamisch instabiel kid kan echografie de noodzaak tot spoedlaparotomie bevestigen

 • CT-scan (gouden standaard): 2
  - Negatief voorspellende waarde >99% 3
  - Bij >95% van patienten heeft CT-scan geen invloed op het te voeren beleid 4
  - Sensitviteit voor perforatie hol orgaan (duodenum of colon) circa 50% 5
  - Risico: hoge dosering van ioniserende straling (cave: stralingsgeïnduceerde tumoren) 6,7Blunt abdominal trauma in children (BaTiC) -score
Variabele Waarde Punten
Afwijkingen op echo ja / nee 4
Buikpijn ja / nee 2
Peritoneale prikkeling ja / nee 2
Hemodynamische instabiliteit ja / nee 2
ASAT >60 IU/l 2
ALAT >25 IU/l 2
Leukocyten >9,5 x 109l 2
LDH >330 IU/l 1
Lipase(amylase) >30 IU/l 1
Creatinine >50 ug/l 1


Bij ≤ 7 punten heeft 99% van de kinderen geen intra-abdominaal letsel8Conservatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Hemodynamisch stabiele patienten met abdominaal vrij vocht / parenchymateus letsel
 • - >90% van de kinderen met intra-abdominaal parenchymateus letsel worden conservatief behandeld 4
 •  
 • Behandeling:
 • - Opname Intensive Care / kinderafdeling 24 uur ter observatie
 • - Indien binnen 24 uur peritonitis verschijsenlen onstaan --> eventuele operatie 9
 • - Bij 72% van kinderen met lever-/miltletsel en zichtbare arteriële bloeding ("blush op CT") is conservatieve behandeling succesvol 10Operatieve behandeling
 • Indicatie:
 • - Hemodynamisch instabiele patienten met parenchymateus letsel
 • - Perforatie hol orgaan
 •  
 • Behandeling:
 • - Selectieve embolisatie van a.hepatica of één van haar takken (kans op necrose van lever of galblaas)
 • - Selectieve embolisatie van a. lienalis of één van haar takken (kans op necrose van milt)
 • - Diagnostische laparoscopie (bij verdenking perforatie hol orgaan) met laagdrempelige conversie naar laparotomieReferenties
1. Klimek PM, Lutz T, Stranzinger E, Zachariou Z, Kessler U, Berger S. Handlebar injuries in children. Pediatr Surg Int 2013; 29:269-73.
2. Kramer WLM, Ten Duis HJ, Ekkelkamp S, Kimpen JLL, Leenen LPH, Patka P. Handboek kindertraumatologie. Utrecht; De Tijdstroom: 2007.
3. Hom J. The risk of intra-abdominal injuries in pediatric patients with stable blunt abdominal trauma and negative abdominal computed tomography. Acad Emerg Med. 2010;17:469-75.
4. Tataria M, Nance ML, Holmes JH IV, et al. Pediatric Blunt abdominal injury: age is irrelevant and delayed operation is not detrimental. J Trauma. 2007;63:608-14.
5. Gutierrez IM, Mooney DP. Operative blunt duodenal injury in children: a multi-institutional review. J Pediatr Surg. 2012;47:1833-6.
6. Miglioretti DL, Johnson E, Williams A, et al. The use of computed tomography in pediatrics and the associated radiation exposure and estimated cancer risk.
7. Mathews JD, Forsythe AV, Brady Z, et al. Cancer risk in 680 000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians. BMJ. 2013;346:f2360.
8. Karam O, Sanchez O, Chardot C, La Scala G. Blunt Abdominal trauma in children: a score to predict the absence of organ injury. J Pediatr. 2009;154:912-7.
9. Christiano JG, Tummers M, Kennedy A. Clinical significance of isolated intraperitoneal fluid on computed tomography in pediatric blunt abdominal trauma. J Pediatr Surg. 2009;44:1242-8.
10. Van der Vlies CH, Saltzherr TP, Wilde JC, van Delden OM, de Haan RJ, Goslings JC. The failure rate of nonoperative management in children with splenic or liver injury with contrast blush on computed tomography: a systematic review. J Pediatr Surg. 2010;45:1044-9.