Loading...

Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie (RPA)

Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie (RPA)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-10-2019
Operatieverslag Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Links (RPA)
Indicatie: Autonome cortisol productie bij bilaterale bijnierhyperplasie met overproductie links

Operatie verslag:
Time out procedure. Antibiotica profylaxe middels Kefzol 1000mg iv. Algehele anesthesie NMS. Patiënt vanuit rugligging in buikligging gedraaid. Beenblad laten zakken zodat heupen en knieen in 90 graden flexie staan. Tafel iets in Trendelenburg. Incisie van 1,5cm op het niveau van de 12de rib. Toegang tot de retroperitoneale ruimte. Digitaal creeeren van ruimte waarbij de 11de rib wordt gelokaliseerd. Inbrengen van 5mm trocar onder vingercontrole net onder de tip van de 11de rib. Inbrengen van blunt tip trocar. Insufflatie met CO2 van het retroperitoneum met druk van 20mmHg. Inbrengen van 30 graden scope. Stomp ontwikkelen van retroperitoneale ruimte. Plaatsen van 3de 10mm trocar onder zicht tussen wervelkolom en eerste incisie. Dissectie van retroperitoneale ruimte met Ligasure Maryland. Identificatie en dissectie van bovenpool linker nier door openen fascie van Gerota. Verdere dissectie over de nier toont de linker bijnier/tumor. Lateraal vlak ontwikkelen tussen bijnier en peritoneum. Ontwikkelen craniaal vlak tussen bijnier en diafragma. Ontwikkelen mediaal vlak tussen bijnier en m. psoas. Voorzichtige aan mediale kant om de v. suprarenalis sinistra en eventueel v. phrenica inferior te identificeren. Diathermisch doornemen van v. suprarenalis sinistra . Craniale en ventrale dissectie waarbij het membraan van Toldt en het peritoneum intact blijven. De linker bijnier is ligt nu volledig los. Plaatsen in endobag via middelste incisie en verwijderen van het preparaat uit het retroperitoneum. Het preparaat wordt opgestuurd voor PA. Controle hemostase en desufflatie. Sluiten van fascie met Vicryl 0. De huid intracutaan met Monocryl 3.0. Sign out. Bloedverlies nihil.

Post-operatieve conclusie:
Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Links (RPA)

Post-operatieve instructies:
- Anticoagulantia: Fraxiparine 1dd2850IE sc, 6 uur na operatie starten
- Voeding: Normaal
- Urineproductie: >30cc per uur
- Infuus: voor de nacht afbouwen naar 500 ml/24 uur (dagelijkse vochtintake 1,5-2 L/24 uur)
- Vochtbalans bijhouden
- Lab: Dag 1 Natrium, Kalium, Ureum, Kreatinine, Hb, Ht, Leuco en CRP
- Ontslag: Morgen of overmorgen naar huis

Per/post-operatieve corticosteroid stress-schema:
- OK dag: hydrocortison 50 mg i.v., 30-60 min vóór ingreep, gevolgd door hydrocortison 150 mg/24h i.v, opgelost in 500 ml Glucose 5% of - NaCl 0.9%. Dit dient in te lopen tot 8.00 uur de volgende ochtend, als vast wisselmoment
- Dag 1: 100 mg hydrocortison/24h i.v. (8.00 – 8.00 uur)
- Dag 2: 50 mg hydrocortison/24h i.v. (8.00 – 8.00 uur)
- Dag 3: Start eigen onderhoudsdosering hydrocortison 20 – 10 mgOperatieverslag Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Rechts (RPA)
Indicatie: Autonome cortisol productie bij bijnierhyperplasie rechts

Operatie verslag:
Time out procedure. Antibiotica profylaxe middels Kefzol 1000mg iv. Algehele anesthesie NMS. Patiënt vanuit rugligging in buikligging gedraaid. Beenblad laten zakken zodat heupen en knieen in 90 graden flexie staan. Tafel iets in Trendelenburg. Incisie van 1,5cm op het niveau van de 12de rib. Toegang tot de retroperitoneale ruimte. Digitaal creeeren van ruimte waarbij de 11de rib wordt gelokaliseerd. Inbrengen van 5mm trocar onder vingercontrole net onder de tip van de 11de rib. Inbrengen van blunt tip trocar. Insufflatie met CO2 van het retroperitoneum met druk van 20mmHg. Inbrengen van 30 graden scope. Stomp ontwikkelen van retroperitoneale ruimte. Plaatsen van 3de 10mm trocar onder zicht tussen wervelkolom en eerste incisie. Dissectie van retroperitoneale ruimte met Ligasure Maryland. Identificatie en dissectie van bovenpool rechter nier door openen fascie van Gerota. Verdere dissectie over de nier toont de rechter bijnier/tumor. Lateraal vlak ontwikkelen tussen bijnier en peritoneum. Ontwikkelen craniaal vlak tussen bijnier en diafragma. Ontwikkelen mediaal vlak tussen bijnier en v. cava. Voorzichtige aan mediale kant om de v. suprarenalis en v. cava inferior te identificeren. Naar lateraal houden van bijnier. Er zijn wel/geen accessoire v. hepatica zichtbaar net achter de v. suprarenalis. Hemoclips op v. suprarenalis rechts en scherp doornemen. Verdere dissectie waarbij het membraan van Toldt en het peritoneum intact blijven. De rechter bijnier is ligt nu volledig los. Plaatsen in endobag via middelste incisie en verwijderen van het preparaat uit het retroperitoneum. Het preparaat wordt opgestuurd voor PA. Controle hemostase en desufflatie. Sluiten van fascie met Vicryl 0. De huid intracutaan met Monocryl 3.0. Sign out. Bloedverlies nihil.

Post-operatieve conclusie:
Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Rechts (RPA)

Post-operatieve instructies:
- Anticoagulantia: Fraxiparine 1dd2850IE sc, 6 uur na operatie starten
- Voeding: Normaal
- Urineproductie: >30cc per uur
- Infuus: voor de nacht afbouwen naar 500 ml/24 uur (dagelijkse vochtintake 1,5-2 L/24 uur)
- Vochtbalans bijhouden
- Lab: Dag 1 Natrium, Kalium, Ureum, Kreatinine, Hb, Ht, Leuco en CRP
- Ontslag: Morgen of overmorgen naar huis

Per/post-operatieve corticosteroid stress-schema:
- OK dag: hydrocortison 50 mg i.v., 30-60 min vóór ingreep, gevolgd door hydrocortison 150 mg/24h i.v, opgelost in 500 ml Glucose 5% of - NaCl 0.9%. Dit dient in te lopen tot 8.00 uur de volgende ochtend, als vast wisselmoment
- Dag 1: 100 mg hydrocortison/24h i.v. (8.00 – 8.00 uur)
- Dag 2: 50 mg hydrocortison/24h i.v. (8.00 – 8.00 uur)
- Dag 3: Start eigen onderhoudsdosering hydrocortison 20 – 10 mgIndicaties
 • - Hormonaal actieve bijniertumoren
 • - Incidentatomen >4cm of duidelijke groei van proces
Functionele bijnierschorstumoren / adenomen:
- overproductie van aldosteron (syndroom van Conn)
- overproductie van cortisol (syndroom van Cushing)

Functionele bijniermergtumoren:
- overproductie catecholamines (feochromocytoom)

Maligne bijnierschorstumoren:
- overproductie van o.a. androgenen, oestrogenen en cortisol

Geisoleerde metastasen:
- meestal primair long- of coloncarcinoomContra-indicaties
 • - Relatief: afwijkingen groter dan 6 cm
 • - Adrenocorticaal carcinoom - betere radicalitiet (R0 resectie), minder risico op tumorspill (minder lokaal recidief)Complicaties
 • - Conversie naar een open procedure bij bloeding of onvoldoende zicht (< 2%)
 • - Bloeding (rechts uit de vena cava en links uit de milt of pancreasstaart - 0,8%)
 • - Wondinfectie (1,2%)
 • - Neuralgie (3,4%)
 • - Emfyseem (4%)
 • - Pneumothorax / hematothorax (0,5-1,4%)
 • - Pneumonie / pleurale effusie (0,8-1,7%)
 • - Abces in retroperitoneale holte (0,4-0,8%)
 • - Letsel aan de milt (0,4-1,2%)
 • - Overig: pancreasletsel, diafragmaletsel, paralytische ileus, DVT, longembolieen, urineweginfectie, hernia cicatricalisOperatiefilm

Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Links (RPA)


Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Links (RPA)

Retroperitoneoscopisch Posterieure Adrenalectomie Rechts (RPA)Referenties