Loading...

Neuro-endocriene tumor (NET)

Neuro-endocriene tumor (NET)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-02-2019
Epidemiologie
 • - Asymptomatisch
 • - Incidentie: 0,2-10/100.000
 • - 50% in tractus digestivus (maag 11%, dunne darm 12%, appendix 10%, rectum 15%, duodenum 7%)
 • - 19% in longen
 • - Cellen van enterochromaffine origine maken:
 •           - amines (dopamine, histamine, serotonine en noradrenaline)
 •           - polypeptides
 •           - proteïnen (oa. bradykinines, ACTH, Glucagon, Insuline, Groeihormoon, Somatostatine, Substance P, Vasoactive intestinal peptide)
 •           - prostaglandinen (PGE2 en PGF2)
 • - 25% van de tumoren produceert daadwerkelijk stoffen
 • - 10% ontwikkelt een carcinoïd syndroomKlinische presentatie
 • - Asymptomatisch
 • - Gemetastaseerd ziekte in 20% van de gevallen
 • - Toevalbevinding na appendectomie (appendix NET)
 • Intestinaal carcinoom:
 • - Productie van grote hoeveelheden serotonine (5-hydroxytryptamine)
 • - Serotonine wordt gemetaboliseerd tot 5-hydroxyindolacetic acid (5-HIAA) en uitgescheiden via de urine
 • - Serotonine kan zowel vasodilatatie als vasoconstricitie veroorzaken
 • Carcinoid syndroom:
 • - Symptomen: Flushing, GI hypermotiliteit, hartfalen, teleangiectasieen, bronchspasme en pellagra
 • - Ontstaan: release van bioactieve stoffen in de systemische circulatie
 • - Drie stoffen die meest geproduceerd worden serotonine, histamine en kinines
 • - De lever en longen inactiveren deze stoffen
 • - Tumoren die op het portaal systeem draineren zullen minder aanleiding geven tot een carcinoïd syndroom dan tumoren die dat niet doen (1% appendix, >50% ovarium/testis)
 • Carcinoid crisis:
 • - Exarcebatie van carcinoid syndroom
 • - Symptomen: Ernstig flushing, refractaire hypotensie of extreme schommelingen in bloeddruk, arrhythmieen, stupor, verwardheid, diarree, en hyperthermie
 • - Trigger: angst/stress, tumor manipulatie, inductie van anesthesie, intubatie en bepaalde medicatieDiagnostiek
 • - Initiële stadiering met lab (tumor-markers chromogranine A en serotonine in trombocyten, indolprofiel)
 • - 5 HIAA in urine met dieet instructies
 • - DOTA-TOC of DOPA -PET- + diagnostische CT thorax en abdomen
 • - Verwijzing cardioloog: ECG en echocardiogram (50-60% cardiale betrokkenheid, mate van cardiale dysfunctie gecorreleerd aan hoogte urine 5-HIAA)Behandeling Appendix NET
 • Appendectomie is vaak voldoende (laag risico appendix NET)
 •  
 • Aanvullende hemicolectomie rechts (hoog risico appendix NET), indien:
 • - NET > 2cm
 • - Positief snijvlak
 • - >3mm invasie in mesoappendix
 • - Aanwijzingen voor lymfekliermetastasen in preparaat
 • - Aanwijzingen voor lymfkliermetastasen op CT-abdomen bij disseminatie-onderzoekBeleid rondom operatie bij NET
 • Pre-operatief:
 • - Pre-operatief consult cardioloog ter uitsluiting ter uitsluiting carcinoïd hartziekte
 • - 1 dag van tevoren opname voor adequate blokkade door Medische Oncologie ter voorkoming carcinoid crisis
 • - Kenmerken carcinoid crisis: hypotensie die vaak ongevoelig is voor volume resuscitatie
 • - Contra-indicatie voor calcium en catecholamines (stimuleren hormonale uitstoot door de tumor)
 • - Vermijd medicatie met histamine-release
 • - Succinylcholine is gecontraindiceerd
 • Schema octreotide rondom operatie:
 • - Pre-operatief consult cardioloog ter uitsluiting ter uitsluiting carcinoïd hartziekte
 • - Pre-medicatie: anxiolyticum per os
 • - Bij inleiding: bolus 100mcg octreotide iv
 • - Per-operatief: 50 mcg/uur octreotide continu iv
 • - Post-operatief: 50 mcg/uur octreotide continu iv, tot 24-48 uur na procedure
 • - Na 48 uur: afhankelijk van kliniek hervatten eigen medicatie
 • Vermijd:
 • - Infuus: vermijd histamine releasing medicatie (morfine, atracurium)
 • - Arterielijn: vermijd beta-adrenerge agonisten (geen efedrine!)
 • Beleid rondom kleine ingrepen:
 • - Extra octreotide spuiten, 3 dd 100 mcg gedurende 3 dagenFollow-up
 • Follow-up Appendix NET:
 • Bij laag risico appendix NET: niet nodig
 •  
 • Bij hoog risico appendix NET (na hemicolectomie rechts):
 • - Eerste jaar a 6 maanden met chromogranine A, eventueel aangevuld met urine 5-HIAA (5-hydroxyindolacetic acid)
 • - Bij vermoeden recidief CT thorax-abdomen en/of DOPA-PET scan/DOTATATE-PET-scanComplicaties
 • - Bloeding (als gevolg van de veneuze stuwing in het mesenterium van de dunne darm)
 • - Naadlekkage
 • - Carcinoid syndroom/crisisReferenties
1 Mancuso K, Kaye AD, Boudreaux JP, et al. Carcinoid syndrome and perioperative anesthetic considerations. J Clin Anesth 2011;23:329-341.
2. Castillo JG, Filsoufi F, Adams DH, et al. Management of patients undergoing multivalvular surgery for carcinoïd heart disease: the role of the anaesthetist. BJA 2008:101(5):618-626.
3. Kinney MAO, Warner ME, Nagorney DM, et al. Perianaesthetic risks and outcomes of abdominal surgery for metastatic carcinoïd tumours. BJA 2001;87(3):447-452.
4 Vaughan DJA, Brunner MD. Anesthesia for patients with carcinoïd syndrome.