Loading...

Oppervlakkige Liesklierdissectie

Oppervlakkige Liesklierdissectie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 24-07-2016
Operatieverslag Oppervlakkige Liesklierdissectie
Indicatie: Status na (irradicale / radicale) resectie pT3a melanoom (onderbeen/bovenbeen) (mediaal/lateraal/dorsaal ventraal) (rechts/links) met positieve sentinel node waarvoor indicatie lymfeklierdissectie van de lymfklieren inguinalis profundi (rechts/links)

Verslag: Time out procedure. (Algehele/Spinale) anesthesie. Au gmentin 1200mg iv. Rugligging met zandzak onder bekken van de te opereren zijde. (Lengte incisie / Lazy S incisie / T-incisie) in de (linker/rechter) lies. Subcutaan diathermisch mobiliseren van de huidflappen met een flap dikte van 0,5cm. Lymfklieren zijn (niet vergroot / vergroot) en (niet ulcererend / ulcererend). Er is (geen/wel) doorgroei in de vaten. En-block dissectie van trigonum femorale mediale, (driehoek van Scarpa, fossa iliopectinea) met als begrenzing lateraal (musculus sartorius), mediaal (m. adductor longus) en craniaal (ligamentum inguinale). De n. femoralis aan laterale zijde (proximaal) wordt (gezien / niet gezien) en gespaard. Opzoeken van de overgang v. saphena magna in de v. femoralis. Vrijpreparen van de v. saphena magna. De klier van Cloquet (Rosenmüller) wordt craniaal geïdentificeerd en kan worden verwijderd in het preparaat zonder de v. femoralis te comprimeren. De v. saphena magna wordt (gespaard / opgeofferd). Er is voldoende bedekking van de femorale vaten. Er volgt (geen / een) Satoriusplastiek. Plaatsen drain. Clips achterlaten in het wondbed aan de rand (craniaal/caudaal/lateraal/mediaal) Sluiten subcutis met Novosyn 2.0 en de huid spanningsloos sluiten met intracutaan Monosyn 3.0. Sign out procedure. 30 cc bloedverlies

Conclusie: Liesklierdissectie van de lymfeklieren inguinalis profundi (rechts/links) in verband met pT3a melanoom (onderbeen/bovenbeen) (mediaal/lateraal/dorsaal ventraal) (rechts/links) met positieve sentinel node

Pitfalls:
- Tractie op het en-block preparaat trekt de femorale vaten omhoog
- Bij bloeding uit v. femoralis, deze proberen te overhechten, indien niet mogelijk, dan ligeren

Vraagstelling aan patholoog:
- Aantal positieve en het totaal aantal onderzochte lymfeklieren, en zo mogelijk de locatie van de positieve klieren per regio?
- Aan- of afwezigheid van kapseldoorgroei/ extranodale tumoruitbreiding?
- Aan- of afwezigheid van extranodale tumor?
- Aan- of afwezigheid van melanoom in de chirurgische snijvlakken?

Post-operatieve instructies:
- 2 dagen bedrust en dan mobiliseren 1-3
- Dag 3: drain uit (ongeacht productie)
- Tromboseprofylaxe: 14 dagen
- Poliklinisch na 1 week wondverpleegkundigeComplicaties
 • Korte termijn complicaties 4
 • - Hematoom (2-4%)
 • - Wondinfectie (6-20%)
 • - Seroom of lymfocèle (6-40%)
 • - Necrose, wonddehiscentie (17-65%)
 • Lange termijn complicaties 4
 • - Lymfoedeem been (22-80%)
 • - Licht verhoogd risico erysipelasReferenties
 • 1. Stuiver MM, Westerduin E, ter Meulen S, et al. Surgical wound complications after groin dissection in melanoma patients - a historical cohort study and risk factor analysis. Eur J Surg Oncol 2014 Oct;40(10):12.
 • 2. Wevers KP, Poos HP, van Ginkel RJ, et al. Early mobilization after ilio-inguinal lymph node dissection for melanoma does not increase the wound complication rate. Eur J Surg Oncol 2013 Feb;39(2):185-190.
 • 3. Ter Meulen S. Drie jaar Liesklierzorgpad melanomen in het AVL/NKI. (2014).
 • 4. Swan MC, Furniss D, Cassell OCS Surgical management of metastatic inguinal lymphadenopathy BMJ. 2004 Nov 27; 329(7477): 1272–1276.