Loading...

Circulaire Haemorroidopexie volgens Longo (PPH)

Circulaire Haemorroidopexie volgens Longo (PPH)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 17-07-2018
Circulaire Haemorroidopexie volgens Longo (PPH)
Indicatie: Mucosale en haemorrhoïdale prolaps graad 4

Verslag: Time out procedure. Antibiotica profylaxe met Kefzol 1000mg en Flagyl 500mg iv. Algehele anesthesie. Patiënt in steensnede positie. Steriel afdekken. Introductie van de Longo-spreider. Zoveel mogelijk everteren van haemorrhoïdaal weefsel (evt. met Kocher). Met Prolene 2-0 boven de linea dentata circulair een tabakszaknaad aangebracht. Halverwege extra Prolene 2-0 achterlangs plaatsen. Inbrengen van stapler tot het aambeeld de tabakzaknaad heeft gepasseerd. De Prolene wordt nu door de stapler getrokken en geknoopt. Door de stapler naar binnen te bewegen en de aan de mucosale tabakzaknaad te trekken wordt de rectale mucosa in het staplerapparaat getrokken. Dan wordt in etappes de circulaire stapler aangedraaid. Afvuren van stapler. Door de stapler even gesloten te houden wordt haemostase bereikt. Dan wordt de stapler iets opengedraaid en uitgenomen. Inspectie van circulaire mucosaring: intact. Inspectie van de naad toont een 2-tal arteriele spuiters die doorstoken worden met een Vicryl. Achterlaten spongostan. Sign out procedure. 20cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: Circulaire Haemorroidopexie volgens Longo (PPH)

Gebruikte materialen:
- Ethicon Endo-Surgery
- PROXIMATE® PPH Circular Stapler (PPH03)
- 33mm Hemorrhoidal Circular Stapler Set

Post-operatieve instructies:
- Movicolon 1-2 dd 1 sachet zn;
- PCM 4dd1g, Oxynorm 4-6dd5mg zn;
- Controle over 8 weken op proctopoliFilm Circulaire Haemorroidopexie volgens Longo (PPH)