Loading...

TEP

TEP
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 08-06-2018
Operatieverslag Totale Extraperitoneale Procedure (TEP)
Indicatie: Symptomatische hernia inguinalis rechts

Verslag: Time Out Procedure. Geen antibiotica profylaxe. Patient in rugligging met arm aan contralaterale zijde van liesbreuk langs het lichaam. Algehele narcose. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% met Magenta. Vierkant afdekken regio inguinalis en abdominalis, zodat conversie naar een anterieure benadering mogelijk blijft. Subumbilicale dwarse incisie over 1.5 cm, paramediaan links. Openen voorste rectusschede en naar lateraal afschuiven van de m. rectus abdominis. Digitaal bereiken we de preperitoneale ruimte. Introductie van Blunt Tip trocar in het pre-peritoneale vlak. Stompe dissectie met de scoop tot tegenaan de pubis. Creëren van pneumo-preperitoneum door insufflatie pre-peritoneaal tot een druk van 12 mmHg. Patient in Trendelenburg plaatsen. A vue plaatsen 2de trocar van 5 mm midline tussen pubis. Dissectie van ruimte van Retzius (prevesicale ruimte) en naar lateraal van de ruimte van Bogros (retroinguinale ruimte). De A. & V. epigastrica worden geidentificeerd en gespaard. A vue plaatsen 3de trocar van 5 mm in de rechter flank. Het betreft hier een laterale (indirecte) breuk met een groot preperitoneaal lipoom. De breukzak wordt uit de breukpoort verwijderd, waarbij deze voorbij de splitsing van het ductus deferens met de spermatische vaten wordt losgeprepareerd. Inbrengen van 1x een Surgipro Flat Sheet Mesh - polypropyleen (Covidien) van 13 x 15 cm van tevoren op maat geknipt in het pre-peritoneale vlak met pariëtalisatie van ductus en bijhorende vaten en uitgespreid tot voorbij de mediaanlijn in de ruimte van Retzius en lateraalwaarts in de ruimte van Bogros tot op de psoas. De mesh wordt niet gefixeerd. Het peritoneum is niet intact. Opheffen van het pneumoperitoneum waarbij gelet wordt dat de breukzak parietaal van de mesh blijft en de mesh caudaal niet omkrult. Controle hemostase. Inknippen van achterste fascie en peritoneum ter equilibratie van de drukken intra-abdominaal. Sluiten voorste fascie van subumbilicale incisie met Vicryl 2.0. Sluiten huid met doorlopend Monosyn 3.0 intracutaan. Infiltratie wond met 20cc Ropivacaine 0,75%. Sign out procedure. 5cc bloedverlies.

Postoperatieve conclusie: Symptomatische hernia inguinalis lateralis rechts waarvoor TEP rechtsComplicaties
  • - Chronische pijn (10 %, 1-3% ernstig!)
  • - Recidief - 2.4 %(Lightweight (Ultrapro) 3.8% en Heavyweight Mesh (Prolene) 1,1%) 1
  • - Seroom (1-3%)
  • - Vas deferens letsel
  • - Bloeding
  • - Trombose
  • - Pneumonie
  • - Wondinfectie (3 - 5%)
  • - Meshoom (opkrullen van Mesh)Referenties