Loading...

Subpectorale Tissue Expander

Subpectorale Tissue Expander
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 30-06-2016

Subpectorale Tissue Expander
OK-verslag: Subpectorale Tissue Expander
Indicatie: Directe mammareconstructie rechts met behulp van tissue-expander subpectoraal. 

Verslag: Patiënte heeft narcose. Desinfecteren, steriel afdekken. Collega ... heeft reeds ablatio mammae rechts verricht met Sentinelnode procedure.. Sluiten van de wond lateraal ter hoogte anteriore axillaire lijn met 3-0 Vicryl. Diathermisch wordt de musculus pectoralis major in de lengterichting van de vezels gekliefd. Er wordt een pocket geformeerd onder de spier waar de  inframammair plooi goed wordt losgemaakt om extra ruimte te creëren voor de expander. De onderborstplooi wordt gehecht met 3 2 Vicryl aan het periost van de rib. Spoelen van de holte met 500ccNaCl met 1g Kefzol. Inbrengen van een Redonse drain. De tissue-expander à 400 cc wordt ontlucht en met dezelfde oplossing gespoeld, De expander wordt ingebracht waarna de spier caudaal aan de subcutis wordt gehecht met 3-0 Vicryl geknoopte hechtingen. De expander wordt nu gevuld met 80cc fysiologisch zout. De huid wordt intracoreal met 4-0 Vicryl geadapteerd en met Monocryl 4.0 intracutaan gesloten. . Verbinden met Steristrips. Openen van de drain.