Loading...

Hemithyreoidectomie

Hemithyreoidectomie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 29-08-2016
Operatieverslag Hemithyreoidectomie
Operatie-datum:
Operateur:
Assistent:
 
Indicatie: Schildklierafwijking bij -jarige
 
Verslag:
Time Out Procedure. Patiënt in . . Anti-Trendelenburgpositie. Aantekenen markeringen halsanatomie (trigonum caroticum, os hyoideum, jugulum, mm. sternocleidomastoideus). Huiddesinfectie van de hals middels . Steriel vierkant afdekken halsregio, waarbij de bovenzijde van kaakrand en onderzijde van het jugulum a vue blijft. Kraagsnede volgens Kocher 2 vingers boven het jugulum tussen beide mm. sternocleidomastoideus. Diathermisch doornemen subcutis en m. platysma en prepareren van huidflappen onder platysma naar proximaal en distaal. Weghouden van de proximale en caudale huidflap, met een 2x2 hechtingen. Splitsen m. sternothyroideus en m. sternohyoideus in mediaanlijn en stomp over schildklier naar tracheo-oesophageale groeve. De tracheo-oesophageale groevewordt geopend om op deze manier de a. thyreoidea inferior te vinden. De n. laryngeus recurrens wordt Doornemen van de a. thyreoidea inferior middels Stomp over de schildklier naar craniaal. Identificatie van de v. thyreoidea media , a. thyreoidea superior en v. thyreoidea superior . Deze worden doorgenomen middels . De nervus laryngeus superior wordt . De bijschildklieren worden . Vrijpreparen van de schildklier door deze te luxeren tot aan de rand van de trachea. Het ligament van Berry wordt gekliefd en de schildklierkwab met medenemen van de isthmus wordt uitgenomen middels Het preparaat wordt opgestuurd voor PA. redondrain. Sluiten mediaanlijn door approximeren subcutis en m. platysma met Sluiten huid met . Sign out procedure. cc bloedverlies.
 
Postoperatieve conclusie: Schildklierafwijking bij -jarige waarvoor hemithyreoidectomie

 
Postoperatieve instructies:
- Mobilisatie
- Belastbaar
- Mictie
- Wondverzorging
- Drains
- Catheters
- Sondes
- Antibiotica
- Anticoagulantia
- Overige medicatie
- Voeding
- Fysiotherapie
- Laboratoriumbepalingen
- Ontslagplanning
- Poli-afspraak
- Opmerkingen
 Complicaties
 • - N. laryngeus recurrens letsel, paralyse m. cricothyroideus, heesheid (unilateraal aangedaan 3,2% tijdelijk en 0.3% permanent, bilateraal aangedaan 0,58% tijdelijk) 1
 • - Cervicaal hematoom (0.7-1.4% waarvoor re-exploratie) 2
 • - Wondinfectie cervicotomie
 • - Hypothyreoidie (20% van de patienten, 90% van deze gevallen in de eerste 2-6 maanden na operatie, eindstadium pas na 12 maanden) 3-4
 • - Hypoparathyreoidie (hypocalciemie, tetanie, paresthesieën)Post-operatief
 • - Calcium-controle post-operatief tot normaalwaarden zijn ontstaan
 •  
 • Symptomatisch (tetanie, paresthesieën) hypocalciemie of Ca < 1,9 mmol/l:
 • - Calcium intraveneus: Calciumgluconaat of –glubionaat (1 ampul van 10 ml bevat 1g = 2,25 mmol Ca) in 10 min
 • - Start Etalpha/Alfacalcidol (actief vitamine D) 1dd25 mcg eenmalig, daarna 1dd50mcg
 • - Start 2 dd 1000 mg Calciumcarbonaat po
 • - Controle Magnesium en Fosfaat (indien bijkomende hyperfosfatemie: corrigeer fosfaat tot < 1,5 mmol/l ter voorkoming van neerslagen; NB geen infusie van calcium, bicarbonaat en fosfaat via dezelfde i.v.-lijn (neerslagen!) )
 • - Overweeg telemetrie bij toenemende QTc-verlenging, co ecg na toedienen ampul calciumgluconaat
 • - Streefwaarde > 2,0 mmol/l, controleer Ca à 4 uurReferenties
 • 1. HM Zakaria, NA Al Awad, AS Al Kreedes, A Mohsin, A. Al-Mulhim, MA Al-Sharway, M Abdul Hadi, A A. Al Sayyah Recurrent Laryngeal Nerve Injury in Thyroid Surgery Oman Med J. 2011 Jan; 26(1): 34–38.
 • 2. BHH Lang, P Chun-Ling Yih, Chung-Yau Lo A Review of Risk Factors and Timing for Postoperative Hematoma After Thyroidectomy: Is Outpatient Thyroidectomy Really Safe? World J Surg. 2012 Oct; 36(10): 2497–2502.
 • 3. V. Beisa, D Kazanavicius, A. Skrebunas, G. Simutis, J Ivaska, K. StrupasProspective Analysis of Risk for Hypothyroidism after Hemithyroidectomy Int J Endocrinol. 2015; 2015: 313971.
 • 4. A Dehal, A Abbas, F Hussain, S Johna Risk Factors for Neck Hematoma after Thyroid or Parathyroid Surgery: Ten-Year Analysis of the Nationwide Inpatient Sample Database Perm J. 2015 Winter; 19(1): 22–28.