Loading...

Perihilair cholangiocarcinoom

Perihilair cholangiocarcinoom
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-12-2015
Classificatie volgens Bismuth-Corlette
Type Beschrijving
I Tumor juist distaal van de confluens van rechter en linker d. hepaticus
II Tumor reikt voorbij de confluens tot in de linker en rechter d. hepaticus
IIIDoorgroei van de tumor tot in de tweede segmentele splitsing van de linker (IIIb) of rechter (IIIa) d. hepaticus in de lever
IV Doorgroei van de tumor tot in de tweede segmentele splitsing van de linker en rechter d. hepaticus in de lever

Classificatie volgens Bismuth-Corlette 1Referenties
1. Bismuth H, Corlette MB. Intrahepatic cholangioenteric anastomosis in carcinoma ofthe hilus ofthe liver. Surg Gynaecol Obstet 1975; 140:170-178.