Loading...

Choledochus malformatie (CM)

Choledochus malformatie (CM)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 10-05-2020
Epidemiologie
 • - Incidentie: 1:100–150.000 levend geborenen
 • - Voornamelijk bij mensen van Aziatische afkomst (1:1000)
 • - Diagnose: 15% antenataal bij zwangerschap-echo
 • - Gemiddelde leeftijd diagnose 1,9 jaar
 • - Ratio (man:vrouw): 1 : 2,4
 • - Begin CM-gerelateerde symptomen: 1 jaar (80% voor 10de levensjaar)Etiologie
 • - Theorie: Carcinogenese is mogelijk gerelateerd aan dysplasie en metaplasie van het epitheel 5
 • - Premaligne aandoening
 • - Kans op maligniteit: 11% lifetime risk (galblaas- of cholangiocarcinoom) - gemiddelde leeftijd 49,5 jaarKlinische beeld
 • - Vaak asymptomatisch
 • - Obstructieve icterus
 • - Pijn rechts bovenin de buik
 • - Palpabele abdominale massa
 • - Bij ruptuur van cyste - gallige peritonitis
 • Symptomen door biliaire stase en secundaire steenformatie:
 • - Recidiverende pancreatitis
 • - Recidiverende cholangitis
 • - Galwegstricturen
 • - Portale hypertensie bij mechanische compressie vena portaDiagnostiek
 • Lab:
 • - Routine bloedonderzoek, amylase, leverenzymen en tumormarker CA 19-9
 • Echo abdomen:
 • - Gedilateerde cysteuze laesie die in verbinding staat met de galwegen en gescheiden is van de galblaas
 • - Diameter van ductus choledochus (CBD >10mm)
 • - Mate van intrahepatische galwegdilatatie
 • - Aanwezigheid van stenen
 • CT-scan
 • MRCP (voorkeur)
 • - detectie van APBDJ (Anomalous Pancreaticobiliary Ductal Junction)
 • Diagnostisch ERCP:
 • - bij verdenking maligniteit
 • - beste visulaisatie van anatomie van galwegsysteemClassificatie
Classificatie volgens Todani1,2

Type BeschrijvingFrequentie
Type I Fusiforme dilatiate van extrahepatische galwegen77-87%
Type II Galwegdivertikel, supraduodenaal segment <2%
Type III Choledochocele, intraduodenale divertikel <1,5%
Type IV A Multipele communicerende intra- en extrahepatische cysten
B Multipele communicerende extrahepatische cysten
<19%
Type V Ziekte van Caroli, multipele intrahepatische cysten, segmentaal of diffuus <11%


Classificatie volgens Todani
The Japanese Study Group on Pancreaticobiliary Maljunction (JSPBM) classificatie6

Type Beschrijving
Type A
(stenotische type)
Dilatatie van ductus choledochus craniaal van stenotische segment van distale ductus choledochus die samenkomt in een gezamenlijk kanaal
Type B
(niet‐stenotische type):
Niet stenotische ductus choledochus, die makkelijk samenkomt in een gezamenlijk kanaal, geen lokalisatie van dilatatie van gezamenlijk kanaal
Type C
(gedilateerde kanaal type):
Nauwe distale ducuts choledochus die samenkomt in een gedilateerd gezamenlijk kanaal
Type D
(complex type):
Complexe maljunctie geassocieerd met pancreas annulare, pancreas divisum of andere gecompliceerde galwegsysteem

Geassocieerde entiteit APBDJ (Anomalous Pancreaticobiliary Ductal Junction):
- Samenkomen ductus choledochus en pancreaticus ruim voor (>1.5 cm) de papil van Vater


The Japanese Study Group on Pancreaticobiliary Maljunction (JSPBM) classificatieBehandeling
 • - Behandeling in gespecialiseerd academische centrum
 • - Doel: Excisie van alle aberrante/aangedane (extrahepatische) galwegepitheel
 • - Via laparotomie, laparoscopie of robot-assisted laparoscopische resectie 7
 • - Des te ouder, des te minder complicaties (>12 maanden minder complicaties)
 •  
 • Behandelopties:
 • - Resectie van extrahepatische galwegen met herstel van continuiteit door Roux-en-Y hepaticojejunostomie bij Todani I & IV
 • - Eventueel uitbreiding resectie tot in de bifurcatie van de ductus hepaticus danwel tot in de pancreas
 • - Mucosastripping indien cyste niet volledig verwijderd kan worden
 • - Peroperatieve cholangioscopie met spoelen van de galwegen om debris in galwegen te verwijderen
 • - Amylase in de gal bepalen om de aanwezigheid van een APBDJ te onderzoeken
 • - Complete cyste excisie zonder extrahepatische galwegresectie bij Todani II
 • - Leverresectie of Orthotope Lever Transplantatie (OLT) bij Todani V
 •  
 • Indicatie extrahepatische galwegresectie: 4
 • - lange nek bij de overgang met de ductus choledochus en/of
 • - abnormale pancreato-billiaire overgang (APBDJ)Complicaties
 • Korte termijn complicaties (23%):
 • - Mortaliteit (3%)
 • - Re-operatie of IC-behandeling (9%)
 • - Gallekkage en cholangitis (22%)
 • - Duodenumperforatie
 • - Cholangitis - koorts (>38.5) met abdominale pijn en icterus
 • - Pancreatitis - abdominale pijn met verhoogd serum amylase
 • - Wondinfectie
 • - Gallekkage - abdominale klachten en bewezen billirubine in abdominaal vocht
 • - Intra-abdominale infectie - koorts en bewezen infectie door bacteriele kweek
 • - Ileus - >1 dag van opgezwollen buik, brakenn en afwezigheid van defecatie en flatus
 • - Leverabces
 • Lange termijn complicaties (17%):
 • - Re-operatie of radiologische interventie (9%)
 • - Cholangitis (13%)
 • - Stricturen van HJ-anastomose (4%)
 • - Intrahepatische galstenen (2%)
 • - Lever abces (2%)
 • - Portale hypertensie (2%)
 • - Hernia cicatricalis (1%)
 • - Mechanische ileus (1%)
 • - Lever fibrose/cirrose (1%)Follow-up
Follow-up schema na operatie voor choledochusmalformatie (CM)

Tijd post-OK Leverenzymen + CA 19.9 Echo lever
2 weken Normale post-op controle
3 maanden X
6 maanden X X
9 maanden X
1 jaar X X
1 jaar 3 maanden X
1 jaar 6 maanden X X
1 jaar 9 maanden X
2 jaar X X
Daarna jaarlijks leverenzymen, CA 19.9 + echo leverReferenties