Loading...

Post-Pancreatectomy Hemorrhage (PPH)

Post-Pancreatectomy Hemorrhage (PPH)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-07-2015

Post-Pancreatectomy Hemorrhage (PPH)
Definitie
Tijdstip ontstaan:
 • - Vroeg ≤ 24h
 • - Laat >24h

Locatie:
 • - Intraluminaal: d.w.z. bloeding in tractus digestivus
 • - Extraluminaal: d.w.z. bloeding buiten tractus digestivus

Ernst:
 • - Mild:
  • o Daling Hb <3 g/dl oftwel 1.9 mmol/l
  • o Bloedtransfusie tot 3 PC’s
  • o Geen verdere therapeutische acties
  • o Geen hemodynamische instabiliteit

 • - Ernstig:
  • o Daling Hb >3 g/dl oftwel 1.9 mmol/l
  • o Bloedtransfusie > 3 PC’s
  • o Hemodynamische instabiliteit
  • o Invasief ingrijpen nodig zoals: angiografie, embolisatie of relaparotomieClassificatie
Graad Tijdstip ontstaan, locatie, ernst Klinische conditie Diagnostische consequenties Therapeutische consequenties
A
 • Vroeg
 • Intra- of extra luminaal
 • Mild
Goed
 • Observatie
 • Bloedonderzoek
 • US
 • CT zonodig
Nee
B
 • Vroeg
 • Intra- of extraluminaal
 • Ernstig
 • Laat
 • Intra- of extra luminaal
 • Mild
Meestal goed, Intermediair
 • Observatie
 • Bloedonderzoek
 • US
 • CT
 • Angiografie
 • Endoscopie
 • Transfusie bloed of vocht
 • MC/IC opname
 • Endoscopische behandeling
 • Embolisatie
 • Relaparotomie bij vroege bloeding
C
 • Laat
 • Intra- of extra luminaal
 • Ernstig
Ernstig verstoord, Levensbedreigend
 • CT
 • Angiografie
 • Endoscopie
 • Localisatie van bloeding
 • Angio en embolisatie
 • Evt. Endoscopie of Relaparotomie
 • IC opnameReferenties
1. Postpancreatectomy hemorrhage (PPH): an International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) definition.Wente MN1, Veit JA, Bassi C, Dervenis C, Fingerhut A, Gouma DJ, Izbicki JR, Neoptolemos JP, Padbury RT, Sarr MG, Yeo CJ, Büchler MW. Surgery. 2007 Jul;142(1):20-5.