Loading...

Colorectale levermetastasen

Colorectale levermetastasen
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 29-04-2015
Stroomdiagram
CEA stijging/verhoging
en/of
afwijking op echo lever
Verdachte laesies (levermetastasen) Uitgebreide niet-resectabele levermetastasen en/of
extrahepatische afwijkingen
Niet voor maligniteit verdachte afwijkingen
- CT Lever of MRI met contrast
- Thorax of CT-thorax of PET
    voor uitsluiten extra-hepatische afwijkingen
Follow-up
Beoordeling door werkgroep levertumoren Niet resectabel Palliatieve chemotherapie
Mogelijk resectabel:
Laparotomie met intra-operatieve echo
Eventueel overwegen
experimentele behandelingsstrategieën
:
- Neoadjuvante chemotherapie
- RFA
- Bij te kleine restlever: VPE
Resectabel ResectieEpidemiologie
- Incidentie:
- Mortaliteit:
- % van colorectale tumoren ontwikkelt levemetastasen: 50-60%
- % komt in aanmerking voor resectie: 20%
- 5-jaars overleving bij in opzet curatieve resectie: 30-40%Klinische presentatie
  • - CEA stijging/verhoging
  • - Afwijking op echo leverDiagnostiek

CT van levermetastase


PET-CT van levermetastase
Criteria voor resectabiliteit
Chirurgische anatomie van de lever

De functionele, anatomische indeling van de lever in acht segmenten (I-VIII) is bedacht door de Franse chirurg Couinaud. Ieder segment vormt een functionele eenheid met gescheiden arteriële en portale aanvoerende vaten en een eigen galweg. De drie levervenen (resp. de rechter en linker levervenen, en de centrale levervene) verdelen de lever in vier sagittale sectoren en draineren in de suprahepatisch gelegen vena cava inferior. Het vlak tussen de twee middelste sectoren vormt de anatomische scheiding tussen de rechter en linker leversegmenten (het anatomische midden van de lever) en wordt bepaald door de centrale levervene.

Classificatie volgens CouinaudChirurgische behandeling

Pre Neoadjuvante Chemotherapie

Post Neoadjuvante ChemotherapieLokaal ablatieve therapie

Positionering met echo

Open RFA

RFA naaldVena Portae Embolisatie (VPE)

Vena Portae Embolisatie (VPE)
Palliatieve chemotherapie

CT-abdomen Irresectabele Colorectale Levermetastasen

Referenties
1. Werkgroep “Colorectale levermetastasen” Orde van Medische Specialisten en de Landelijke werkgroep Gastrointestinale tumoren van de Vereniging van Integrale Kanker Centra (VIKC) Richtlijnen Diagnostiek en behandeling van colorectale levermetastasen