Loading...

Totale maagresectie

Totale maagresectie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 01-07-2016

Laparoscopsische totale maagresectie
OK-verslag laparoscopische totale maagresectie
Indicatie: cT3N1 maagCa. St na eerste deel sandwich EOX

Operatie: Laparoscopisch totale maagresectie + Roux-Y reconstructie.

Verslag: Time-out, algehele anesthesie, mod Lloyd Davishouding, CAD, antibioticaprofylaxe. Steriele expositie abdomen. Pneumoperitoneum met Veressnaald. Visiport introductie subumbilicaal. Op geleide anatomie bijplaatsen 2x12mm werktrocars, 1x12mm hulptrocar en leverspatel Re subcostaal. DLS: vrij grote tumor in het corpus, dorsaal T4 kenmerken. Geen aanwijzingen voor peritonitis carcinomatosa. Slokdarm lijkt vrij. Openen pars flaccida en vrijleggen crus en proximale slokdarm. Gastrohepatisch ligament dicht op de lever doornemen. Toeggang tot de bursa over het colon waarbij het omentum aan de maag blijft. Dissectie gastrocolisch ligament over de gehele lengte, vervolgens gastrpsplenisch ligament met aandacht voor de vasa brevia, gastrofrenisch ligament tot aan het crus. Vrijleggen caudale rand pylorus/duodenum identificatie van de gastroduodenalis en de aftakking naar de gastro-epiploica. Lymfklierdissectie uit deze hoek. Dorsale verklevingen tussen maag en retroperitoneum, ook ter hoogte van de tumor, waarbij we het peritoneum van de bursa op de tumor laten. Lymfklierdissectie langs de gastrica-dextra, die we dicht op de hepatica propria doornemen tussen hemolocks. Eveneens doornemen gastro-epiploica dextra tussen hemolocks. Doornemen duodenum enkele cm distaal van de pylorus. En-bloc lymfklierdissectie langs de hepatica communis, truncus, lienalis, aorta tot aan het crus. Vrijleggen gastrica sinistra en doornemen tussen hemolocks. Dorsaal verder vrijleggen crus en separaat verwijderen paraoesofageale klier en een klier langs de lever (gastro-hep ligament). Doornemen slokdarm op 3cm van de slokdarm/maag overgang.

Pfannenstiel en plaatsen woundprotector. Verwijderen preparaat, intact. Sluiten pfannenstiel in lagen, fascie met PDS. Preparaat voor vriescoupe proximale anastomose. Re-insufflatie. Openen mesocolon transversum, opvoeren jejunumlis, welke spanningsloos tot aan het crus komt. Met het haakje openen van de slokdarm ventraal. Openen jejunumlis op 30cm vanaf treitz antimesenteriaal met het haakje. Met 2x V-loc handgelegde E-S oesofago-jejunostomie (EJ). Onder zicht opvoeren van een NMS tot in de jejunumlis. Lektest met methyleen blauw en lucht: geen lekkage. Openen meso en doornemen van de biliaire lis op 3cm van de EJ met echelon wit. Dorsale cruraplastiek met ethibond 2x. Fixeren slokdarm aan het crus met 2x vicryl. Sluiten mesocolosche poort met 2x vicryl nadat de biliaire lis naar caudaal is gebracht. Afmeten 60cm alimentaire lis. Openen biliaire lis en alimentaire lis en S-S gestaplede anastomose met de echelon, witte vulling. Sluiten restdefect met V-Loc. JP drain via rechts langs de duodenumstomp naar de EJ.

Sluiten trocaropeningen, fascie met vicryl, fixeren drain, sluiten huid intracutaan.

Instructies snijders: Anticoagulantia volgens protocol
Maagsonde postoperatief: Ja
Hoeveel dagen maagsonde postop: 1
Afloop maagsonde postop: Afloop / hevelen
Cathethers: Ja
Catheters: Urethracatheter
Hoeveel dagen in situ laten bij cath: 0 uit op verkoever
Drains: Ja
Opnameduur: 8
Ontslagdatum: 29-06-2016
Nabehandeling volgens protocol: ja
Contact met familie gehad postop: ja
Bijzonderheden: NMS in jejunumlis, 24u inlaten op hevel. Indien geen retenties daarna uit.
JP bij E-J anastomose via duidenumstomp, uit POD 3.
Voeding volgens nieuwe maagprotocol.