Loading...

RAMIE totale maagresectie

RAMIE totale maagresectie
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 01-07-2016

RAMIE totale maagresectie
OK verslag RAMIE totale maagresectie
Indicatie: Maagcarcinoom. Status na eerste deel sandwich EOX

Operatie: Robot-assisted extended totale maagresectie + Roux-Y reconstructie.

Verslag: Time-out, algehele anesthesie, mod Lloyd Davishouding, CAD, antibioticaprofylaxe.Steriele expositie abdomen. Pneumoperitoneum met Veressnaald. Aftekenen poorten. 4 voor de robot, 1 assistentenpoort en 1 leverretractor Re subcostaal. DLS: Geen aanwijzingen voor peritonitis carcinomatosa. Slokdarm lijkt vrij. Inrijden DaVinci Xi en installeren. Openen pars flaccida en vrijleggen crus en distale slokdarm. Gastrohepatisch ligament dicht op de lever doornemen. Toegang tot de bursa over het colon waarbij het infracolisch omentum in situ blijft. Dissectie gastrocolisch ligament over de gehele lengte, vervolgens gastrpsplenisch ligament met aandacht voor de vasa brevia, gastrofrenisch ligament tot aan het crus. Vrijleggen caudale rand pylorus/duodenum identificatie van de gastroduodenalis en de aftakking naar de gastro-epiploica. Lymfklierdissectie uit deze hoek. Dorsale verklevingen tussen maag en retroperitoneum doornemen. Lymfklierdissectie langs de gastrica-dextra, die we dicht op de hepatica propria doornemen tussen hemolocks. Eveneens doornemen gastro-epiploica dextra tussen hemolocks. Doornemen duodenum enkele cm distaal van de pylorus, echelon blauwe vulling. En-bloc lymfklierdissectie langs de hepatica communis, truncus, lienalis, aorta tot aan het crus. Vrijleggen gastrica sinistra en doornemen tussen hemolocks. Dorsaal verder vrijleggen crus en separaat verwijderen paraoesofageale klier. Doornemen slokdarm op 3-4cm van de slokdarm/maag overgang.

Pfannenstiel en plaatsen woundprotector. Verwijderen preparaat intact. Sluiten pfannenstiel in lagen, fascie met PDS. Preparaat voor vriescoupe proximale anastomose. Re-insufflatie. Optillen transversum en opzoeken retroperitoneale, eerder PET-+ klier tussen VMI, v. Lienalis en aorta, onder het pancreas. Hier halen we een mooi pakket vet weg (PA) Openen mesocolon transversum, opvoeren jejunumlis, welke spanningsloos tot aan het crus komt. Met het haakje openen van de slokdarm ventraal. Openen jejunumlis op 30cm vanaf treitz antimesenteriaal met het haakje. Met 2x V-loc handgelegde E-S oesofago-jejunostomie (EJ). Onder zicht opvoeren van een NMS tot in de jejunumlis. Openen meso en doornemen van de biliaire lis op 3cm van de EJ met echelon wit. Dorsale cruraplastiek met ethibond 2x, ventraal ook 1x. Fixeren slokdarm aan het crus met 2x vicryl. Sluiten mesocolosche poort met 2x vicryl nadat de biliaire lis naar caudaal is gebracht. Afmeten 60cm alimentaire lis. Openen biliaire lis en alimentaire lis en S-S gestaplede anastomose met de echelon, witte vulling. Sluiten restdefect met V-Loc. JP drain via rechts langs de duodenumstomp naar de EJ.

Sluiten trocaropeningen, fascie met vicryl, fixeren drain, sluiten huid intracutaan.

Instructies snijders:
Anticoagulantia volgens protocol
Cathethers: Ja
Catheters: Urethracatheter
Hoeveel dagen in situ laten bij cath: zsm uit
Opnameduur: 8
Ontslagdatum: 27-06-2016
Nabehandeling volgens protocol: ja
Eigen medicatie doorgaan: ja
Contact met familie gehad postop: ja
Bijzonderheden: JP vanaf E-J naar duodenumstomp
Lymflierdissectie driehoek aorta, VMI, v.Lienalis.
Voeding volgens maagprotocol.
Dag 1: Helder vloeibaar
Vanaf dag 2: uitbreiden naar dik vloeibaar onbeperkt.
Vanaf wk 3: normaal.
JP: Uit na 5 dagen.
NMS heevel, uit POD1