Acetabulumfractuur

>Trauma Surgery >AcetabulumfractuurAuthor: J. Sprakel, MD - Latest update: 30-06-2014
Naar boven

Oorzaak

 • - Indirect inwerkend geweld (HET) waarbij de femurkop door het acetabulum wordt gedrukt
 • - Bij ouderen soms na LET

Informatie film acetabulum fractuur (in het kort)


Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Pijn in de heup en lies
 • - Abnormale (dwang) stand been (heup in flexie en endorotatie)
 • - Neurologische uitval:
       - n. ischiadius (bij posterieure fractuur) - dorsiflexie in enkel en tenen
       - n. femoralis (parese m. quadriceps femoris, verlaagde of afwezig KPR)
 • Begeleidende letsels
 • - Indien onderdeel van bekkenringfractuur → cave: hemorrhagische shock
 • - In 25% van de gevallen multitrauma patiënt
 • - Heupluxatie
 • - Fracturen van de femurkop (Pipkin), -schacht en/of patella
 • - Kniebandletsel
Naar boven

Diagnostiek

 • Standaard röntgenopnames
 • - X-bekken
 • - Ala- en obturator view
 • Aanvullend
 • - CT-bekken
 •  
 • Skeletlijnen van acetabulum
 • 1. Linea ileopectinea
 • 2. Linea ilioischiadica
 • 3. Traanfiguur (tear drop)
 • 4. Acetabulumdak (dome)
 • 5. Voorrand van acetabulum
 • 6. Achterrand van acetabulum

Skeletlijnen van acetabulum
Naar boven

Classificatie

 • Acetabulum verdeling in 2 peilers
 • Anterieure kolom
 • - Limbus acetabuli
 • - Gehele bekkenring
 • - Anterieure wand van acetabulum
 • - Ramus superior ossis pubis
 •  
 • Posterieure kolom
 • - Incisura ischiadica major en minor
 • - Tuber ischiadicum
 • - Posterieure wand van acetabulum
 • - Gehele retroacetabulaire oppervlak
 • Classificatie volgens Letournel 1 (modificatie van Judet 2)
 • 5 elementaire/simpele fractuurtypen
 • A. Acetabulumfractuur van de achterwand
 • B. Acetabulumfractuur van de achterste pijler
 • C. Acetabulumfractuur van de voorwand
 • D. Acetabulumfractuur van de voorste pijler
 • E. Acetabulumfractuur met dwars verloop
          Subdivisie:
          1. Transtectal – deelt dak van acetabulum
          2. Juxtatectal – deelt fossa acetabuli en dak van acetabulum
          3. Infratectal – deelt fossa acetabuli in het midden
 • 5 geassocieerde/complexe fractuurtypen
 • F. Acetabulumfractuur van de achterste pijler met achterwandfractuur
 • G. Acetabulumfractuur dwars verloop met achterwandfractuur
 • H. Acetabulumfractuur, T-vormig
 • I. Acetabulumfractuur van de voorste pijler met half dwarse fractuur dorsaal
 • J. Acetabulumfractuur van beide pijlers
Subdivisie: acetabulumfractuur met dwars verloop

Peilers van acetabulum (blauw=anterieur; rood=posterieur)


5 elementaire/simpele fractuurtypen


5 geassocieerde/complexe fractuurtypen
Naar boven

Conservatieve behandeling

 • Indicatie:
 • - Geen dislocatie
 • - Intact dome van het acetabulum (dragende deel)
 • - Patiënten ouder dan 70 jaar
 • - Acceptabele dislocatie
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Bedrust
 • - Onbelast voor 6 weken, na 6 weken partieel belasten van aangedane zijde, na 12 weken volledig belasten
 •  
 • Follow-up:
 • - 1 week policontrole met X-bekken
 • - 6 weken policontrole met X-bekken met evt. partieel belasten
 • - 12 weken policontrole met X-bekken met volledig belasten
 • - 6-12 maanden functicontrole met X-bekken
Naar boven

Operatieve behandeling

 • Indicatie:
 • - Gedisloceerde fracturen, met of zonder heupluxatie
 •  
 • (Na-)behandeling:
 • - Directe repositie van eventuele heupluxatie en achterwandfractuur (zn onder narcose)
 • - Secundaire osteosynthese binnen 10 dagen: ORIF en plaat/schroef osteosynthese
 • - Start Indocid 3dd25mg gedurende 2 weken peri-articulaire calcificaties
 • - Antistolling gedurende 3 maanden
 • - Post-operatief: CT-scan
 • - Onbelaste mobilisatie tot 12 weken
 • - Beoordelen pre- en post-operatief n. femoralis en n. ischiadicus
 •  
 • Follow-up:
 • - 1 dag post-op X-bekken
 • - 1 week policontrole met X-bekken
 • - 6 weken policontrole met X-bekken met evt. partieel belasten
 • - 12 weken policontrole met X-bekken met volledig belasten (evt. CT-scan)
 • - 6-12 maanden functicontrole met X-bekken
Naar boven

Complicaties

 • - Post-traumatische artrose cq. coxartrose
 • - Avasculaire necrose (AVN)
 • - Myositis ossificans traumatica (heterotope ossificaties)
 • - Letsel n. femoralis, n. ischiadicus, n. gluteus superior, n. femoralis cutaneus lateralis
 • - Trombosebeen door langdurige immobilisatie

 • Post-operatief
 • - Letsel van a. en v. femoralis tijdens operatie
 • - Per-operatieve bloedingen
 • - Nabloedingen en infecties (1-12%)
 • - Hernia inguinalis (33%)
Naar boven

Referenties

1. Letournel E. Fractures of the Acetabulum. 2nd ed. New York: Springer-Verlag; 1993.
2. Judet R, Judet J, Letournel E. Fractures of the acetabulum: classification and surgical approaches for open reduction. J Bone Joint Surg. 1964;46A:1615-1638.