Loading...

Distale femur tractie (acetabulumfractuur)

Distale femur tractie (acetabulumfractuur)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 24-08-2019
Operatieverslag Distale femur tractie bij heupluxatie met acetabulumfractuur
Indicatie: Traumatische heupluxatie met acetabulumfractuur, Thomson en Epstein: Type 2

Verslag:
Time out procedure. Geen antibiotica profylaxe. Algehele anesthesie. Patient in rugligging. Steriel afdekken van knie regio. Onder rontgendoorlichting bepalen van lijn van bovenpool van patella en lijn anterieure van de kop van de fibula. Waar deze lijnen elkaar kruizen plaatsen van Steinmannse pen. Dit is net proximaal van het laterale femurcondyl (circa 3cm van het kniegewricht). Boren van lateraal naar mediaal. Uitvoeren van Allis manoeuvre. Knie in flexie. De assistent stabiliseert het bekken door op beide SIAS te drukken. De heup in 90 graden flexie brengen en tractie geven. Hierbij iets adductie en interne rotatie waarna de heup reponeert. Aanleggen van tractie met 10kg Controle onder röntgen doorlichting laat zien dat de luxatie is opgeheven. Sign out procedure. Bloedverlies: nihil.

Post-operatieve conclusie:
- Repositie van heupluxatie bij acetabulumfractuur rechts
- Distale femur tractie middels Steinmannse pen

Post-operatieve instructies:
- Decubitus matras
- Antispitsvoet oefeningen met fysiotherapie
- CT-bekken ter voorbereiding op OK