Loading...

Zone 1 & 2: Mallet

Zone 1 & 2: Mallet
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 31-07-2014
Oorzaak
Plotseling abrupte hyperflexie van gestrekt DIP-gewrichtLichamelijk onderzoek
 • - Standafwijking (DIP in flexie, hangende vingertop)
 • - Actieve extensiebeperking
 • - Passief wel goed te strekken
 • - Weinig zwelling
 • - Weinig pijnDiagnostiek
 • - X-dig AP & lateraal
 •  
 • - Ter differentiatie ossale en niet‐ossale/tendinogene Mallet
 • - Let op eventuele subluxatie DIP, dit duidt op meer uitgebreid letselClassificatie
Gemodificeerde Tubiana classificatie1
 • - Type I: Subcutane peesruptuur
 • - Type II: Benig avulsiefractuur bij de basis van de distale falanx
 • - Type III: Fractuur >1/3 van het gewrichtsoppervlak met volaire subluxatie die reduceerbaar is met een splint
 • - Type IV: Fractuur >1/3 van het gewrichtsoppervlak met volaire subluxatie die niet-reduceerbaar is met een dorale splint
Praktische classificatie
 • - Zuiver peesruptuur (niet-ossaal)
 • - "Peesruptuur" met avulsiefragment (ossaal)Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Vrijwel alle Mallet-vingers
 • - Niet‐ossale mallet (zuiver peesletsel)
 • - Fracturen zonder subluxatie van het DIP


(Na-)behandeling:
 • - Mallet spalk
 • - X-controle in Malletspalk bij ossale Mallet!


Periode 1:

0-6
weken
- Mallet spalk (juist maat, PIP vrij)
- Evt. op maat gemaakt via gipsverbandmeesters
- Immobilisatie duur: 6 weken (dag en nacht)
- Bij onderbreken van immobilisatie begint de termijn opnieuw
- Oefeninstructies actieve en passieve flexie- en extensie-oefeningen PIP
- Bij ossale Mallet altijd X-controle om stand in Spalk te beoordelen


Spalk volgens Stack ("Mallet-spalk")
Periode 2:

6-12
weken
Bij onvolledige extensie/ recidief Malletvinger:
- Herhalen spalktherapie: 6 (ossaal) tot 8 weken (tendinogeen)

Indien DIP volledige extensie vertoont:
Periode 6-8 weken:
- Start handfysiotherapie
- Spalk alleen af tijdens fysiotherpaie cq oefeningen
- Nog niet actief buigen in DIP !
- Place-hold oefeningen en strekoefeningen vanuit ontspannen gewrichtspositie DIP, 4-6x per dag 10-20 keer oefenen
- Vastleggen extensor lag

Periode 8-12 weken:
- Start actief oefenen: maken van vuist
- Geen geïsoleerde DIP oefeningen, nooit passieve oefeningen van DIP flexie
- Bij extensor lag terughoudend met uitbreiden van oefeningen
- Spalk s nachts nog dragen
- Spalk overdag dragen bij "risicovolle activiteiten": werk sport etc.


Extensor lag
Periode 3:

>12
weken
- Continueren handtherapie, spalk tijdens sport en voor de nacht om voor 2 weken.
- Na 12 weken volledig belasten.
- s nachts en tijdens "risicovolle activiteiten" afbouwen van de spalk.

- Bij neiging tot Swanneck. In die gevallen een combi spalk: Mallet + extensieblok PIP !

Zwanehals/swann neck deformiteit


Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Wekelijks (1-6 weken) Na 6 weken Na 3 maanden
- Controle spalk - Mallet spalk af
- Beoordeling
- Start periode 2
- FunctiecontroleOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Zelden ivm hoge kans op complicaties (tot 53%)


Relatieve indicaties:
 • - Dorsaal ossaal fragment > 50 % van het gewrichtsoppervlak
 • - Fracturen met volaire subluxatie distale phalanx
 • - Benige Mallet van de duim
 • - Comminutieve fractuur (pilon)
 • - Niet kunnen verdragen Malletspalk bij tendinogene Mallet


(Na-)behandeling:
 • - Mini-haakplaatje, schroeffixatie of K-draadfixatie
 • - Afhankelijk van de gekozen techniek, doch vrijwel altijd een Mallet spalk gedurende tussen 2‐6 weken.
 • - K‐draden verwijderen na 4‐6 weken
 • - Plaatje/schroeven op indicatie bij klachten, op voorwaarde van radiologisch volledige consolidatie
 • - Na 2-6 weken start handfysiotherapie
 •  
 • "Open" tendinogene Malletfinger:
 • - Zone 1: 8-vormig hechting door de peesuiteinden met onoplosbaar materiaal 5.0 of 6.0
 • - Zone 2: Indien >50% gelaedeerd, 8-vormig hechting, onoplosbaar materiaal 4.0
 • - Hechtingen in zone 1 en 2 kunnen door de dunne bedekking zichtbaar en voelbaar blijven, en daarom kun je deze hechtingen het best na 4-6 weken verwijderen
Follow-up:
Poliklinische follow‐up
Na 2 weken Na 4 weken Na 6 weken Na 3 maanden
K-draad of schroeffixatie - Wondcontrole
- evt. HV
- X‐controle
- K‐draden verwijderen
- Malletspalk blijven dragen
- Mallet spalk af
- Oefeninstructie
- Start handfysiotherapie
- Malletspalk conform conservatief periode 2
- Functiecontrole
Mini Haakplaat - Wondcontrole
-Evt. hechtingen verwijderen
- Oefeninstructie
- Evt. start handfysiotherapie
- X‐controle - Mallet spalk af
- Oefeninstructie
- Start handtherapie
- Malletspalk conform conservatief periode 2
- FunctiecontroleComplicaties
 • Bij conservatieve behandeling:
 • - Actieve (hyper)extensie van het dip-gewricht gaat bijna altijd voor een deel verloren
 • - Blijvende functie beperking
 • - Extensiebeperking
 • - Swanneck deformatie
 •  
 • -Bij problemen kan een tenodermodese met K-draadimmobilisering worden overworgen
 • Bij operatieve behandeling:
 • - Hoge kans (tot 53%) op post‐operatieve complicaties
 • - Huidproblemen
 • - Infecties
 • - Osteomyelitis
 • - Gedeformeerde nagel
 • - Secundaire dislocatie
 • - Blijvende functie beperking
 • - Extensiebeperking
 • - Swanneck deformatieReferenties