Loading...

Philosplaat

Philosplaat
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 12-06-2019
Operatieverslag Philosplaat
Indicatie: 3-Part proximale humerusfractuur links/rechts bij -jarige man/vrouw

Verslag: Time Out Procedure. Kefzol 1000mg iv. Patient in strandstoelpositie. Beeldversterker gepositioneerd zodat AP en lateraal/axiale rontgenfotos gemaakt kunnen worden. Algehele anesthesie. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% in alcohol 70% met Magenta.

Via transdeltoidale benadering: Markeren van distale einde van benadering (5cm onder het acromion). Tweede markering 2 cm distaal hiervan om het vlak van de n. axillaris aan te geven. Huidincisie vanaf de laterale rand van het acromion 5 cm naar distaal parallel aan de as van de humerus. Splitten van de m. deltoideus in de vezelrichting. Palpatie van de n. axillaris distaal in de incisie.

Via deltopectorale benadering: Huidincisie vanaf de rand van het processus coracoideus 12 cm richting de proximale humerusschacht. Expositie van de deltopectorale groeve met de v. cephalica. Medialiseren van v. cephalixa en openen langs de groeve. Stompe dissectie tussen m. deltoideus en m. pectoralis om de clavipectorale fascie te zien. Identificatie van het processus coracodideus en conjoined tendon (m. coracobrachialis en caput breve musculi bicipitis brachii). Incisie van clavipectorale fascie lateraal van de conjoined tendon en inferior van het coracoacromiale ligament. Retractie van m. deltoideus naar lateraal met Hohmannen conjoint tendon naar mediaal met Langenbeck.

Ethibond 0 hechting ter hoogte van insertie van supraspinatus, subscapularis en infraspinatus. Reponeren na tuberculum majus en proximale humerus fragment op de schacht. Eventueel tijdelijk fixeren met tijdelijke K-draden. Rontgencontrole waarbij de centrum collum diafysaire hoek (CCD) ongeveer 135 graden is. Rontgencontrole van rotatie waarbij er geen gap/angulatie is op het niveau van de fractuur (retroversie ongeveer 25 graden). Plaatsen van 3-gats PHILOS – Proximal Humeral Plate 3.5 6mm distaal van de top van het tuberculum majus, langs de humerusschacht en 3mm posterior van de biceps groove. Controle met PHILOS richtapparaat met neus waarbij de K-draad op de top van het tuberculum majus rust. Tijdelijke fixatie van PHILOS plaat met bicorticale zelftappende 3.5mm schroef in het verlengde combi-hole met 2,5mm boor. Boren van proximale gaten met 2,8mm boor door boorgeleider tot 5mm van het gewrichtsoppervlakte. Fixeren van proximale gaten met minimaal 4 hoekstabiele schroeven aangedraaid tot 1.5 Nm torque. Distale gaten fixen met 2 hoekstabiele schroeven aangedraaid tot 1,5Nm torque. Verwijderen van richtapparaat met neus en rotatorcuff hechtingen fixeren aan de plaat. Rontgencontrole van schroeflengte waarbij deze niet in het glenohumerale gewricht komen. Controle hemostase. Sluiten fascie met Vicryl 3.0. De huid word gesloten met Ethilon 3.0. Sign out procedure. 30cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: 3-Part proximale humerusfractuur links/rechts waarvoor Philosplaat (Synthes) via transdeltoidale/deltopectorale benadering

Implantaat:
PHILOS – Proximal Humeral Plate – Synthes
- Shaft holes: 3
- Length: 90 mm

Post-operatieve instructies:
- Oefenstabiel
- Onbelast mobiliseren voor 6 weken
- Start fysiotherapie vanaf week 2 (zie fysiotherapieschema)
- Retour poli operateur over 2 weken voor hechtingen verwijderen
- Retour poli operateur over 6 & 12 weken met X-schouder vooraf

Fysiotherapieschema:
Fase 1 (3 weken): Immobilisatie
- Immobilisatie voor 2 weken
- Slingeroefeningen
- Voorzichtig geassisteerde bewegingen
- Vermijden externe rotatie in de eerste 6 weken

Fase 2 (week 3-9): Passieve/geassisteerde range of motion
- Actief geassisteerde anteflexie en abductie oefeningen
- Voorzichtig functioneel gebruik in week 3 t/m 6 (geen abductie tegen weerstand)
- Geleidelijk afbouwen van geasssisteerde oefeningen vanaf week 6

Fase 3 (week 9): Progressieve weerstandoefeningen
- Isotone, concentrische en eccentrische weerstandsoefeningen
- Indien gewrichtstijffheid met botgenezing dan starten met passieve strekoefeningen door fysiotherapeutPHILOS – Proximal Humeral Plate
PHILOS – Proximal Humeral Plate 3.5
Stainless steel Titanium Shaft holes Length (mm)
241.901 441.901 3 90
241.903 441.903 5 114

PHILOS Long – Proximal Humeral Plate 3.5
Stainless steel Titanium Shaft holes Length (mm)
241.916 441.916 3 106
241.917 441.917 4 124
241.918 441.918 5 142
241.919 441.919 6 160
241.920 441.920 7 178
241.921 441.921 8 196
241.922 441.922 9 214
241.923 441.923 10 232
241.924 441.924 11 250
241.925 441.925 12 268
241.926 441.926 13 286
PHILOS – Proximal Humeral Plate 3.5PHILOS Long – Proximal Diaphyseal Humeral Plate 3.5Complicaties
 • Operatieve behandeling: 1
 • - Functiebeperking ondanks geslaagde osteosynthese
 • - Wondinfectie (1,6%)
 • - Zenuwletsel (1,6%)
 • - Avasculaire necrose (3,2%)
 • - Non-union
 • - Frozen shoulder (4,8%)
 • - Rotator cuff letsel (2,4%)
 • - CRPS (0,8%)
 • - Pneumothorax
 •  
 • - Re-operatie (9-25%)
 • - Varus malunion (16%)
 • – Penetratie schroeven (12–14%)
 • – Reductieverlies (12%)
 • – Uitbreken plaat (11%)
 • – Impingement (2–6%)
 • – Nonunion (1.6%)Referenties
1. Rangan A, Handoll H, Brealey S, Jefferson L, Keding A, Martin BC, Goodchild L, Chuang LH, Hewitt C, Torgerson D; PROFHER Trial Collaborators. Surgical vs nonsurgical treatment of adults with displaced fractures of the proximal humerus: the PROFHER randomized clinical trial. JAMA. 2015 Mar 10;313(10):1037-47. doi: 10.1001/jama.2015.1629.