Loading...

Expert Humerus Nail (EHN)

Expert Humerus Nail (EHN)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 05-11-2018
Operatieverslag Expert Humeral Nail (EHN) links
Indicatie:
Gedisloceerde humerus schachtfractuur link, AO 12-B2, Pre-operatief n.radialis intact,

Verslag:
Time Out Procedure . Patiënt in beach chair ligging onder algehele anesthesie. Kefzol 2000mg intraveneus. Desinfecteren en afdekken op gebruikelijke wijze. Incisie lateraal van AC gewricht naar distaal. Door fascie van m. deltoïdeus heen. Excideren van bursa subarcomialis. Vervolgens komen we op de rotatorencuff, die wordt geopend. Onder doorlichting intredeplaats voor de EHN bepalen net lateraal van de humeruskop. Met K-draad en gecanulleerde reamer toegang verschaffen tot de mergholte. Inbrengen van de pen. Ter hoogte van de fractuur voorzichtig de fractuur onbloedig reponeren en de voerdaad doorbewegen naar distaal. Lengte van de pen meten onder doorlichting over de voerdraad: 260mm. Pen inbrengen over de voerdraad. Als de pen diep genoeg zit proximaal via de richtbeugel oblique vergrendelen met spiral blade en in het statische gat met een grendel schroef. Plaatsen van End cap 0. Daarna distaal voor-achterwaarts vergrendelen ‘Free Hand’ via steekincisie. 2 distale grendelschroeven. Controle doorlichting laat een goede stand zien in 2 richtingen. Spoelen en controle hemostase. Rotatorencuff defect sluiten met Vicryl 1. Fascie wordt gesloten met Vicryl. De huid wordt intractuaan gesloten met Monocryl 3.0. Sign Out. 20cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: EHN penosteosynthese humerus links

Post-operatieve instructies:
- Oefenstabiele osteosynthese
- Onbelast mobiliseren voor 6 weken
- Fysiotherapeut in consult voor oefeninstructies van de humerus en elleboog

Implantaat:
- Expert Humeral Nail, diameter 7.0mm, lengte 260mm links
- Spiral Blade links 42 mm
- Expert End Cap solid ext. 0mm
- Locking screw 4.0mm, proximaal 1x42mm en distaal 2x26mm