Loading...

Dynamic Hip Screw (DHS - Synthes)

Dynamic Hip Screw (DHS - Synthes)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 06-11-2016
Operatieverslag Dynamic Hip Screw (DHS - Synthes)
Indicatie: (Pertochantere femurfractuur / Mediale collumfractuur) (rechts/links) bij ..-jarige (man/vrouw)

Verslag: Time out procedure. Antibiotische profylaxe Cefazoline 1000 mg i.v. Patient in rugligging op tractietafel onder (spinaal/algeheel) anaesthesie. Het contralaterale been wordt abduceerd. Met röntgendoorlichting met behulp van een K-draad wordt de positie en richting van het collum en het femur worden bepaald. Onder röntgendoorlichting wordt de fractuur onbloedig gereponeerd. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine en steriel afdekken. Lengteincisie 15cm caudaal van het trochanter major. Klieven fascia lata in vezelrichting, lengte-incisie fascie vastus lateralis, van distaal naar proximaal werkend de vastus lateralis vrij-prepareren 1 cm craniaal van de fascia intermuscularis en omklappen naar vertraal. Hohmannse haak plaatsen over de femurschacht. Boren van een K-draad (2,5 mm) door de laterale cortex in het femur onder röntgendoorlichting tot net subchondraal van het caput femoris met behulp van een 135o-richtapparaat. De draad ligt in AP-richting caudaal in het collum en centraal in het caput. In laterale richting ligt de draad dorso-centraal in het collum en caput femoris. Meten van de lengte van de in te brengen schroef, 105mm. De drietaps boor instellen op juiste lengte en over de K-draad boren tot in de kop waarna de collum schroef wordt ingebracht. Er wordt (wel/niet) getapt. Inbrengen van de 105mm schroef tot net subchondraal waarbij de winding voorbij de fractuur ligt en er zorg voor wordt gedragen dat het handvat aan het eind van de procedure evenwijdig loopt met de femurschacht, zodat het plaatdeel ook evenwijdig kan worden aangebracht. Plaatsen van een 2-gats 135o-plaat zonder compressieschroefje. Met drevel plaat tegen de laterale cortex tikken. Inbrengen van neutrale corticalis schroeven door beide cortices van beide 42mm. Opheffen tractie. Onder röntgendoorlichting wordt een goede stand van de fractuur en positie van de DHS vastgelegd. Controle hemostase. Sluiten fascia lata met Vicryl 2.0. De huid word gesloten met Ethilon 3.0. Sign out procedure. 20cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: (Pertochantere femurfractuur / Mediale collumfractuur) (links /rechts) waarvoor Dynamic Hip Screw (DHS) (links /rechts)

Implantaat:
Dynamic Hip Screw (DHS) – Synthes
- DHS Plate, standard barrel (38mm barrel)
- 2 holes
- Shaft Angle 46 mm
- Barrel Angle: 135o
- DHS Lag Screws, 12.7mm diameter thread Length: 105 mm

Postoperatief instructies:
- Lab: Hb, Ht
- 6 weken Fragmin 5000 IE/dag
- Belastingstabiliteit: 25%, per 2 weken 25% meer belasten
- Oefenstabiel
- Controle datum: 2 weken traumapoliDynamic Hip Screw - DHS
DHS Plates, standard barrel (38mm barrel)
Holes Shaft Angle (mm) Barrel Angle
130o 135o 140o 145o 150o
2 46 281.021 281.102 281.220 281.320 281.402
3 62 281.031 281.131 281.230 281.330 281.430
4 78 281.040 281.140 281.240 281.340 281.440
5 94 281.050 281.150 281.250 281.350 281.450
6 110 281.060 281.160 281.260 281.360 281.460
8 142 281.081 281.180 281.280 281.308 281.480
10 174 281.010 281.100 281.200 281.310 281.400
12 206 281.012 281.110 281.212 281.312 281.410
14 238 281.014 281.130 281.214 281.314 281.414
16 270 - 281.170 281.216 281.316 281.416
18 302 - 281.190 - - 281.418
20 333 - 281.020 - - 281.421


DHS Plates, short barrel (25mm barrel)
Holes Shaft Angle (mm) Barrel Angle
130o 135o 140o 145o 150o
2 46 281.502 281.520 281.620 281.720 281.820
3 62 281.503 281.530 281.630 281.730 281.830
4 78 281.504 281.540 281.640 281.740 281.840
5 94 281.505 281.550 281.650 281.750 281.850
6 110 281.506 281.560 281.660 281.760 281.860


DHS/DCS Lag Screws, 12.7mm diameter thread
- Thread length: 22mm
- Shaft diameter: 8mm
- Pitch: 3.0 mm
- Diameter of cannulation 2.7mm
Length (mm) Length (mm)
280.501 50 280.000 100
280.550 55 280.050 105
280.600 60 280.100 110
280.650 65 280.150 115
280.700 70 280.200 120
280.750 75 280.250 125
280.800 80 280.300 130
280.850 85 280.350 135
280.900 90 280.400 140
280.950 95 280.451 145


DHS/DCS Lag Screws, 14mm diameter thread
- Thread length: 22mm
- Shaft diameter: 8mm
- Pitch: 3.0 mm
- Diameter of cannulation 2.7mm
Length (mm) Length (mm)
280.454 50 280.504 100
280.455 55 280.505 105
280.460 60 280.510 110
280.465 65 280.515 115
280.470 70 280.520 120
280.475 75 280.525 125
280.480 80 280.530 130
280.485 85 280.535 135
280.490 90 280.540 140
280.495 95 280.545 145


DHS/DCS Compression Screw
280.990 36 mm
DHS/DCS One-Step Lag Screws, 12.7mm diameter thread
Length (mm) Length (mm)
280.251 50 280.301 100
280.255 55 280.305 105
280.260 60 280.310 110
280.265 65 280.315 115
280.270 70 280.320 120
280.275 75 280.325 125
280.280 80 280.330 130
280.285 85 280.335 135
280.290 90 280.340 140
280.295 95 280.345 145


DHS/DCS One-Step Lag Screws, 14mm diameter thread
Length (mm) Length (mm)
280.651S 50 280.701S 100
280.655S 55 280.705S 105
280.660o 60 280.710o 110
280.665S 65 280.715S 115
280.670o 70 280.620o 120
280.675S 75 280.725S 125
280.680o 80 280.730o 130
280.685S 85 280.735S 135
280.690o 90 280.740o 140
280.695S 95 280.745S 145

o: Available nonsterile and sterile packed
     Add "S" to catalog number to order sterile product.
DHS Plates, standard barrel (38mm barrel)

DHS Plates, short barrel (25mm barrel)

DHS/DCS Lag Screws, 12.7mm/14mm diameter threadDHS/DCS Compression Screw


DHS/DCS One-Step Lag Screws, 12.7mm/14mm diameter thread
Complicaties
 • - Mortaliteit bij geriatrische patienten: 12-37%
 • - Kopnecrose
 • - Non-union of malunion
 • - Pseudoartrose
 • - Cut-out
 • - Infectie osteosynthese materiaal
 • - Decubitus
 • - Nabloeding
 • - Trombose
 • - Pneumonie
 • - Wondinfectie