Loading...

Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA - Synthes)

Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA - Synthes)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 09-09-2018

Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA - Synthes)
Operatieverslag PFNA
Indicatie: Pertrochantere femurfractuur links, AO 31-A3

Verslag: Time out procedure. Patient in rugligging op de tractietafel onder algehele anaesthesie. Antibiotische profylaxe bestaande uit 1 gram Cefazoline iv voor inleiding. Onbloedige repositie van de fractuur op de tractietafel. Desinfecteren met chloorhexidine en afdekken op gebruikelijke wijze. Lengte incisie proximaal van trochanter major en scherp de fascie naar trochanter major toe. Op de top van de trochanter major toegang verschaffen tot mergholte met K-draad en conische boor. Vervolgens met behulp van het richtapparaat inbrengen van de pen zodat de spiral blade goed centraal in het collum en de kop geplaatst kan worden. K-draad boren door het collum tot in de femurkop en met de BV in 2 richtingen controleren. Goede positie van de K-draad in de kop. Meten lengte spiral blade. De laterale cortex wordt opgeboord en daarna wordt de spiral blade ingeslagen. Nadat de spiral blade goed gepositioneerd is wordt deze gelocked. Vervolgens inbrengen van statische grendelschroef distaal. Hierna verwijderen richtapparaat. Röntgenfoto in 2 richtingen laat een goede stand van de fractuur en een goede positie van de PFN-A zien. Controle haemostase. Na het sluiten van de fascie met Vicryl wordt de huid met Ethilon gesloten. Sign out procedure. 20cc bloedverlies.

Post-operatieve conclusie: PFN-A osteosynthese links bij pertrochantere femurfractuur links

Implantaat:
- PFNA, Distal diameter 10 mm, length 240 mm, 130 graden, 472.265S, 272.265S
- PFNA blade 105m - TAN 456.717S – SSt 256.717S
- 36mm Locking Screw Stardrive 5.0 mm
- Merk: Depuy Synthes

Postoperatief beleid:
- Anticoagulantia: 6 weken Fraxiparine 1dd2850IE sc 1dd
- Oefen- en belastingsstabiele osteosynthese
- Mobiliseren met fysiotherapie
- 24 uur Kefzol iv 3dd1000mg
- Morgen Natrium, Kalium, Ureum, Kreatinine, Hb, Ht, Leuco en CRP
- Streefdiurese >30cc p/u
- Catheter: Urethracatheter zsm uit op afdeling
- Normaal dieet
- Infuus: voor de nacht afbouwen naar 500 ml/24 uur (dagelijkse vochtintake 1,0-1,5 L/24 uur)
- Vochtbalans bijhouden
- Over 14 dagen verwijderen van hechtingen
- Indien lekkage >> spica aanleggen

Indicatie:
Pertrochantere femurfractuur rechts

Code:038534

Verslag:Time out procedure. Kefzol 1000mg iv. Algehele anesthesie. Patiënt opspannen op de extentie-tafel en repositie van de fraktuur onder B.V. doorlichting in 2 richtingen. Aftekenen van trochanter tip, patella en te verwachten vergrendelplaats distaal. Jodium, afdekken van het bovenbeen. 2 cm huidincisie proximaal van de trochanter tip. Doornemen van de fascia lata. Op de top van de trochanter major toegang verschaffen tot mergholte met K-draad en conische boor. Plaatsen voerdraad tot in de knie, dit gaat makkelijk. Meten penlengte, 360mm. Reamen van de mergholte tot 13 mm. Vervolgens met behulp van het richtapparaat inbrengen van de pen zodat de schroef goed centraal in het collum en de kop geplaatst kan worden. K-draad boren door het collum tot in de femurkop en met de BV in 2 richtingen controleren. Goede positie van de K-draad in de kop. Meten lengte collumschroef (100mm). De laterale cortex wordt opgeboord. inbrengen van collumschoef. Goede positie. Een anti rotatieschroefje wordt. Distaal vergrendelen 2 maal mbv de “free hand” techniek schroef 5x40 en 5x45mm. Sluiten van de fascie met vicyrl 2-0. Sluiten van de huid intacutaan met Monocryl 3-0. Postoperatie goede asrotatie van de voet. Sign out. Bloedverlies 150cc.