Loading...

Fixateur externe (Pennig II - Orthofix)

Fixateur externe (Pennig II - Orthofix)
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 02-08-2016
Operatieverslag Fixateur externe pols (Pennig II - Orthofix)
Indicatie: Comminutieve distale radiusfractuur links, AO 23-C3, bij 63-jarige vrouw

Verslag: Time Out Procedure. Antibiotica profylaxe middels Kefzol 1000mg iv. Opblazen van Tourniquet (250mmHg). Patient in rugligging met armen in 90 graden. Algehele anesthesie. Huiddessinfectie middels Chloorhexidine 0,5% als digluconaat in alcohol 70%. Steriel afdekken.

Incisie van 25mm aan radiare zijde (mid-ondearm), het distel deel is >4cm van de fractuur verwijderd. Stompe dissectie tot op het bot. De oppervlakkige tak van de n. radialis wordt geïdentificeerd en gespaard. Plaatsen van boorgeleidingsapparaat over het midden van het bot. Boren door beide cortices met 2,7mm boor. Plaatsen van 2-tal pinschroeven in voorgeboorde gaten (diameter 3.0-3.3 -- 70/20mm)

2-maal een prikgatincisie over basis van 2de metacarpaal. Met de klem stomp prepareren tot het bot. Plaatsen van boorgeleidingsapparaat over het midden van het bot. Boren door beide cortices met 2,7mm boor. Plaatsen van 2-tal pinschroeven in voorgeboorde gaten (diameter 3.0-3.3 -- 70/20mm)

Radiologische controle van pinschroeven laat een goede plaatsing zien. Trans-articulaire plaatsing van de Pennig II Dynamic Wrist Fixator (Orthofix), ongeveer 20mm van het huidoppervlak. Manuele tractie en repositie van fractuur onder doorlichting. Locken van het "double ball-joint", waarbij deze in lijn staat met het capito-lunaire gewricht. Er is onvoldoende radiale lengte. Middels Kapjandi-techniek wordt er een 1,6mm Kirschner geplaatst, waardoor de stand verbeterd. Aandraaien van de "clamp anchoring" schroeven. Radiologische controle van de stand van de fractuur.

Controle van de huid rondom de pintracks. De incisie wordt zowel distaal als craniaal iets verlengd zodat de huid los om de pintracks ligt. Controle van capillaire refill time (<2sec). Controle hemostase. Transcutane hechting tussen proximale pintracks Flexocrin 4.0. Vetgaas rondom pintracks en drukverband. Sign out procedure. 20cc bloedverlies. De familie werd telefonisch op de hoogte gesteld.

Postoperatieve conclusie: Comminutieve distale radiusfractuur links, AO 23-C3 waarvoor trans-articulaire Pennig II Dynamic Wrist Fixator (Orthofix)

Post-operatieve instructies:
- Mitella/Sling voor 2 weken
- Pintrack hygiene maatregelen
- Oefenstabiel, onbelast mobiliseren, goed de vingers oefenen
- Duur: 6 weken

Controle datum:
- Over 2 - 3 dagen op de wondpoli voor instructies verzorging fixateur externe
- Over 2 weken op de poli van een van de traumachirurgen
- Over 6 weken x-foto + poli operateur