Loading...

Pediatric Trauma Score

Pediatric Trauma Score
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 11-02-2015
Pediatric Trauma Score (PTS)
PTS-score 1
Component +2 +1 -1
Gewicht (kg) >20 kg 10-20 kg <10 kg
Airway Normaal Orale of nasale luchtweg, zuurstof Geïntubeerd, cricothyroidotomie of trachestoma
Systolische bloeddruk > 90 mmHg
Goede perifere pulsaties en perfusie
50-90 mmHg
Carotis/femoraal pulsaties palpabel
<50 mmHg
Zwakke of afwezige pulsaties
Bewustzijn Wakker Veranderd bewustzijn Coma
Fractuur Niet zichtbaar
Verdacht voor fractuur
Gesloten enkelvoudig fractuur Open of multipele fracturen
Cutaan Niet zichtbaar Contusie
Dermabrasie
Laceratie <7cm niet door de fascie
Weefselverlies
Schot- of steekwond door fascie
PTS van >8 kent een mortaliteit van 0%
Alle kinderen met een PTS < 8 meten worden verwezen naar een kindertraumacentrumReferenties