Distale bicepspeesruptuur

>Trauma Surgery >Distale bicepspeesruptuurAuthor: J.Sprakel, MD - Latest update: 26-01-2015
Naar boven

Oorzaak

 • - Plotselinge eccentrische belasting bij een geflecteerde elleboog, bijvoorbeeld bij tillen van zware voorwerpen
 • - Patienten hebben vaak iets horen knappen en hebben pijn en zwelling in de antecubitale regio

Informatie filmp distale bicepspeesruptuur (in het kort)


Naar boven

Lichamelijk onderzoek

 • - Soms lijkt de bicepspees intact door een intacte lacertus fibrosus
 • - Popeye sign: retractie van de spierbuik naar proximaal
 • - Biceps haaktest: patiënt biceps aan te spannen door flexie en supinatie. De arts kan nu met de vinger de biceps aanhaken. Indien dit niet het geval is een ruptuur zeker

Popeye Sign

Biceps Haaktest
Naar boven

Diagnostiek

Eventueel echo of MRI indien operatieve behandeling wordt overwogen en de diagnose onduidelijk is
Naar boven

Classificatie

Geen
Naar boven

Conservatieve behandeling

Een distale bicepspeesruptuur leidt indien onbehandeld tot 40% afname van de supinatiekracht, 70% afname van het supinatie‐uithoudingsvermogen en 30% afname van de flexiekracht. Conservatieve behandeling is derhalve gereserveerd voor low‐demand patiënten. En patienten bij wie de comorbiditeit een operatie te risicovol maakt.
Naar boven

Operatieve behandeling

Indicaties:
 • - Actieve mensen zonder veel co-morbiditeiten


Operatie:
 • - De bicepspees scheurt vrijwel altijd af ter plaatse van de insertie op het tuberositas van de proximale radius
 • - De pees kan worden gerefixeerd met botankers of een endobutton
 • - Gezien de kans op letsel van de n. interosseus posterior en de kans op periarticlaire ossificaties heeft een 1‐ incisie techniek de voorkeur boven een 2‐incisietechniek

 • Operatietechniek:
 • 1. Preoperatief (20 min) Cefazoline 1000 mg iv (bij p enicilline allergie: Clindamycine 600mg iv)
 • 2. Lengte of S‐vormige volaire incisie (proximale deel van de Henry benadering)
 • 3. Vrijleggen van de bicepspees
 • 4. Plaatsen van 2 botankers in het tuberositas t.p.v. de footprint van de bicepspees, of herstel met endobutton
 • 5. Volgens Krakow hechten van de pees en knopen van de pees met de arm in flexie en supinatie


(Na-)behandeling:
 • - 2 weken bovenarmsgips
 • - 2‐4 weken afneembare spalk en oefenen F‐E 135‐90‐0
 • - Vervolgens de extensie elke 2 weken met 20 graden uitbreiden tot volledige extensie
 • - Na 3 maanden kan krachttraining en sport worden hervat


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden
  - Hechtingen verwijderen
  - Afneembare spalk
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Start evt. fysiotherapie
  - Functiecontrole
  - Start evt. fysiotherapie
  - Functiecontrole op indicatie
Naar boven

Complicaties

 • Conservatieve behandeling:
 • - 40% afname van de supinatiekracht
 • - 70% afname van het supinatie‐uithoudingsvermogen
 • - 30% afname van de flexiekracht
 • Operatieve behandeling:
 • - Zenuwletsel (n.radialis superficialis, PIN, lateral cutaneous nerve of forearm)
 • - Re‐ruptuur
 • - Wondinfectie
 • - Nabloeding
 • - Iatrogene fractuur proximale radius (m.n. bij endo‐button techniek)
 • - Pijnklachten en/of functieverlies ondanks geslaagd herstel