Loading...

Triquetrum fractuur

Triquetrum fractuur
Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 30-12-2014
Oorzaak
Val op hand in hyperextensieLichamelijk onderzoek
Zwelling en pijn dorso‐ulnaire zijde van de polsDiagnostiek
 • Standaard röntgenopnames
 • - X‐pols in AP en lateraal
 • - De afwijking is doorgaans alleen zichtbaar op de laterale opname
 • - Pooping duck sign

Triquetrumfractuur: Hover over de afbeelding om bevindingen te zien
Classificatie
Onderscheid tussen dorsale en volaire triquetrum fracturen.
Volaire avulsie is een avulsie van het Luno‐triquetrale ligament.
Dit ligamentaire letsel leidt tot carpale instabiliteit en arthrose en dient operatief behandeld te worden.Conservatieve behandeling
Indicaties:
 • - Elke dorsale fractuur van het os triquetrum


(Na-)behandeling:
 • - Onderarmsgips gedurende 3 weken


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 1 week Na 3 weken Na 3 maanden Na 6 maanden (op indicatie)
  - Gipswissel naar circulair - Gips af
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Eventuele handfysiotherapie bij klachten
  ‐ Functiecontrole
  ‐ X‐pols
  ‐ Overweeg excisie fragment bij persisterende klachtenOperatieve behandeling
Indicaties:
 • - Persisterende pijnklachten t.g.v. nonunion dorsale fragment: excisie van het fragment
 • - Volaire avulsiefractuur van het LT ligament (zeer zeldzaam)
 • - Onderarmsgips gedurende 3 weken


Follow-up:
 • Poliklinische follow‐up
  Na 2 weken Na 6 weken Na 3 maanden Na 6 maanden
  - Gipswissel naar circulair - Gips af
  ‐ X‐pols
  - Oefeninstructies
  - Functiecontrole
  - Eventuele handfysiotherapie bij klachten
  ‐ Functiecontrole
  ‐ Eventuele X‐polsComplicaties
 • - Persisterende pijnklachten t.g.v. nonunion dorsale fragment
 • - Carpale instabiliteit en arthrose bij missen volair fragment